Partij van de Arbeid

Partij van de Arbeid


Vragen van de leden Smeets en Groot (beiden PvdA) aan de ministers van Economische Zaken en van Financiën

over de problemen tussen de belastingdienst en ZZP-ers


* Bent u op de hoogte van berichtgeving over zzp'ers, die regelmatig in conflict zijn met de Belastingdienst? {1}


* Herkent u zich in de kwalificaties "heksenjacht van de fiscus" en "disputen met de fiscus in sommige sectoren schering en inslag" ?


* Is het juist dat de Nederlandse fiscus veel meer eisen stelt aan zzp'ers dan in omringende landen?


* Is het juist dat, zoals ZZP Nederland stelt, 10.000 tot 20.000 van de 700.000 zzp'ers een probleem met de fiscus heeft?


* Hoe vaak wordt de aanvraag van een VAR geweigerd? In welke verhouding staat dit tot het aantal toegekende VAR's?


* Hoe vaak worden belastingvoordelen achteraf alsnog weer ingetrokken?


* Kunt u een overzicht geven van VAR-weigeringen en intrekkingen per sector?


* Beschikken de postbezorgers van de nieuwe postbedrijven ook over een VAR? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

{1} FD, "Zzp'ers botsen regelmatig met de fiscus", blz. 3, 28 augustus 2010

PvdA-Voorlichting