Gemeente Barendrecht

Persbericht gemeente Barendrecht

Burgemeester Van Belzen opent Monumentendag in Barendrecht

BARENDRECHT (dinsdag 7 september 2010) - Zaterdag 11 september staat de Open Monumentendag de gehele dag in het teken van `De smaak van de 19e eeuw'. Om 10.30 uur verricht burgemeester Van Belzen de officiële opening in de trouwzaal van de Watertoren. Daarna stapt hij op de fiets voor een bijzondere fotopuzzeltocht. De tien kilometer lange tocht voert langs negentiende-eeuwse gebouwen en is voor iedereen toegankelijk. Start- en eindpunt is D'Ouwe School, waar de Historische Vereniging speciaal voor deze dag een bijzondere tentoonstelling heeft ingericht. De 19e eeuw kende stormachtige ontwikkelingen, die het aangezicht van Nederland voorgoed zouden veranderen. Er ontstonden nieuwe typen gebouwen, vaak in een verrassende vorm. Ook Barendrecht kent een aantal gebouwen uit die tijd. De gemeente telt in totaal 85 monumenten, waarvan 17 rijksmonumenten, 67 gemeentelijke monumenten en 1 archeologisch monument. Waarde van monumenten De Open Monumentendag speelt zich voornamelijk af in de oude dorpskern van Barendrecht. Het gebied is in december 2009 aangewezen als Beschermd Dorpsgezicht vanwege de waardevolle historische en sociaal-culturele betekenis voor Barendrecht. Dat betekent niet dat het een museum is. Het programma van de monumentendag bewijst het tegendeel. Er zijn leuke activiteiten voor jong en oud. Programma 10.30 uur:

opening door burgemeester Van Belzen, gevolgd door een lezing door ir. M. A. Ouwens over `De smaak van de 19e eeuw'. 10.00-17.00 uur: tentoonstelling in D'Ouwe School, Dorpsstraat 150a ­ naast de Watertoren 11.30- 16.00 uur: fotopuzzeltocht Zeker niet stoffig! In de diverse expositieruimtes in D'Ouwe School zijn vele sporen van de Barendrechtse geschiedenis te vinden. Naast de vaste opstelling zijn er op de monumentendag maquettes te bezichtigen van negentiendeeeuwse gebouwen. Het is bijzonder leuk om te zien hoe het allereerste station in de huidige Oranjewijk (1878), de Singelkerk en de oude muziektent eruit gezien hebben. Sommige schaalmodellen dateren niet uit de 19e eeuw. Bezoekers die weten uit welke eeuw zij wel komen, maken kans op een jeugdlidmaatschap voor een jaar van de Historische Vereniging. Meer informatie vindt u op www.historischbarendrecht.nl Fotopuzzeltocht langs historische plekken De door de gemeentelijke Monumentencommissie georganiseerde fotopuzzeltocht is voor iedereen leerzaam. Op een speelse manier komen deelnemers in aanraking met Barendrechtse monumenten. Meedoen loont zeker: de winnaar krijgt een jaarlidmaatschap van de Historische Vereniging. De routebeschrijving is te verkrijgen in D'Ouwe School.

Noot voor redacties


Noot voor redacties