Deelgemeente IJsselmonde Rotterdam

Inrichting Hart IJsselmonde

inrichtingsplannen inzien op 21 september

De 1e fase van het Centrumplan Hart krijgt steeds duidelijker vorm. Het eerste van de drie in aanbouw zijnde gebouwen, direct naast het winkelcentrum is bijna af. Volgend jaar worden de gebouwen waar het deelgemeentekantoor, SopZaWe, de bibliotheek en de cultuurwerkplaats in komen, opgeleverd. Het wordt dus tijd om de plannen voor de inrichting van de omgeving af te ronden zodat straks de ruimte rondom fase 1 kan worden aangelegd.

Begin dit jaar zijn de voorlopige inrichtingsplannen aan bewoners en bestuurders gepresenteerd. Hierop zijn reactie binnengekomen die, waar mogelijk, in het plan zijn opgenomen. De plannen voor de buitenruimte
1e fase en voor de aanleg van de binnenlus voor TramPlus zijn nu zon beetje afgerond en kunnen binnenkort bestuurlijk worden vastgesteld. Hieraan voorafgaand krijgen bewoners, ondernemers en belangstellenden de gelegenheid om de plannen in te zien.

Inrichtingsplannen inzien
Deze inrichtingsplannen kunt u tijdens een inloopbijeenkomst op dinsdag 21 september tussen 17.30 en 19.30 uur in de raadzaal aan de Groene tuin 317, komen inzien. Er wordt geen presentatie gehouden, maar aan de hand van tekeningen kunt u bij de betreffende medewerkers van gemeente en deelgemeente de plannen bekijken en uw vragen stellen. Het maakt daarom niet uit op welk tijdstip u binnenkomt als het maar wel tussen 17.30 en 19.30 uur is.

IPs Hart 1e fase en Binnenlus
De plannen omvatten de inrichting van de buitenruimte aan de noordzijde van winkelcentrum Keizerswaard, inclusief het plein, het nieuwe Openbaar Vervoerstation en de aantakking voor TramPlus vanaf de Groene tuin (naast deelgemeentekantoor) via het Hart naar de rotonde Groeninx van Zoelenlaan, Groene tuin en Reyerdijk.

U bent van harte welkom op 21 september a.s.