GroenLinks

`Laat Eurlings de Bredase stationstrap slechten'

Dinsdag 21 september 2010, 11:49u - Ineke van Gent
Minister Eurlings moet voorkomen dat ProRail en NS bij het nieuwe station in Breda een fietstunnel bouwen die enkel per trap te bereiken is. GroenLinks-Tweede Kamerlid Ineke van Gent wil dat de spoorbedrijven die trap in het ontwerp vervangen door een hellingbaan, waar je op en af kunt rijden. "Er wordt 300 miljoen euro besteed aan de bouw van een prachtig station. Terecht krijgt de fiets daar een prominente plek. Laat Eurlings zorgen dat het gelijk goed gebeurt. Wat heb je aan een fietspad dat je alleen met de fiets aan de hand kunt bereiken?"

De demissionaire Minister van V&W kan de opdrachtgevers van het project, NS en ProRail, erop aanspreken de trap te vervangen door een hellingbaan. Dat is ook in lijn met zijn eigen beleid. In de richtlijnen van de publicatie `Met de fiets naar de trein' staat immers: "Stallingen bevinden zich op plaatsen in of bij het station die veilig en direct bereikbaar zijn voor fietsers". Daar hoort geen trap bij vindt Van Gent.

"Kennelijk hebben de spoorbedrijven bij nader inzien niet zo'n zin in fietsers in de tunnel. Maar goede bereikbaarheid van de stalling weegt voor ons zwaar", aldus Van Gent. "Laten we ons gelukkig prijzen met elke treinreiziger die de fiets pakt naar het station en het hen niet onnodig moeilijk maken".

Schriftelijke vragen van het Kamerlid Van Gent (GroenLinks) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over het fietspad onder het nieuwe station van Breda:

1. Klopt het dat de fietstunnel die onder het nieuwe station van Breda wordt aangelegd in de plannen van opdrachtgever NS en ProRail straks aan de zuidkant alleen via een trap te bereiken is, waarbij fietsers hun rijwiel aan de hand door een gootje moeten meevoeren?
2. Hoe beoordeelt u deze situatie, waarbij fietsers die de stationsstalling willen bereiken enerzijds worden verleid met een fietspad en anderzijds worden ontmoedigd door een trap? Hoe past dit architectonisch ontwerp in uw beleid om de fiets in de mobiliteitsketen zoveel mogelijk ruimbaan te geven?
3. Is het juist dat in het oorspronkelijke ontwerp van vijf jaar geleden wel in een volwaardige fietsvoorziening met een hellingbaan voorzag en waarom is deze in de definitieve plannen verdwenen?
4. Voldoen de bestaande plannen in uw ogen aan de geldende richtlijnen zoals vastgelegd in de publicatie Met de fiets naar de trein van uw ministerie uit augustus 2000, waarin staat: "Stallingen bevinden zich op plaatsen in of bij het station die veilig en direct bereikbaar zijn voor fietsers."?

5. Wat is uw oordeel over de wens van de Fietsersbond om een hellingbaan in plaats van een trap te bouwen, zodat fietsers ten volle kunnen profiteren van het comfort van een fietsroute naar de stalling?

6. Is het juist dat de fietsstrook in de fietstunnel 2,90 meter breed, aan beide zijden door muren wordt afgeschermd en daarmee niet voldoet aan de geldende richtlijnen voor de breedte van fietspaden, mede gezien de te verwachten aantallen fietsers in de tunnel? Zijn er mogelijkheden om de fietsstrook te verbreden?
7. Kunt u aangeven of en hoeveel meerkosten er met de bouw van twee hellingen gemoeid zijn?

8. Bent u bereid in overleg met NS en ProRail te bekijken of de plannen alsnog en op korte termijn kunnen worden gewijzigd en bent u bereid met hen op zoek te gaan naar de benodigde middelen? Zo nee, waarom niet?

9. Is er in het ontwerp rekening gehouden met uitbreiding van de stalling als het fietsverkeer naar het station sterk zou toenemen?