Belgische Federale Overheid


* Belgische brandweerlieden krijgen voortaan allemaal dezelfde opleiding

Belgische brandweerlieden krijgen voortaan allemaal dezelfde opleiding

Datum: 21 september 2010

Iedereen die in België een brandweeropleiding volgt zal vanaf nu dezelfde cursus krijgen. Voordien organiseerden de elf brandweerscholen in ons land elk hun eigen versie van een basiscursus.

In plaats van de vroegere 90 omvat de vernieuwde opleiding nu 130 uren. De bedoeling van die extra uren is om de aspirant-brandweerlieden in reële omstandigheden te laten oefenen. Niet in een klaslokaal, maar te midden van de rook en het lawaai kunnen ze het best de nodige vaardigheden aanleren. De opleiding leert de kandidaten interdisciplinair te werken en is daardoor veel realistischer en doeltreffender geworden.

Er is ook een nieuwe syllabus voorhanden, waar een werkgroep met specialisten uit de elf Belgische brandweerscholen anderhalf jaar aan gewerkt heeft.Het Federaal Kenniscentrum van de algemene directie Civiele Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, had de leiding over de werkgroep.

De cursus, die bestaat uit vier modules en een reeks oefenkaarten, wordt ook online aangeboden op een digitaal platform. De syllabus bestaat momenteel in het Nederlands en het Frans. Een Duitse vertaling is in de maak.

De vernieuwde cursus loopt sinds begin september 2010 in de brandweerscholen en in het zevende jaar integrale veiligheid in hettechnische onderwijs worden ook delen van de syllabus gebruikt. De studenten zelf zullen de vernieuwing vooral merken wanneer later in de opleiding de geïntegreerde oefeningen aan bod komen.