Uiterste poging werkgevers om tot cao VVT te komen afgewezen

21/09/2010 17:10

ActiZ

Uiterste poging werkgevers om tot cao VVT te komen afgewezen

Na drie dagen onderhandelen is opnieuw het cao overleg in de sector van verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg (VVT) mislukt. Werkgevers hebben in een laatste poging om tot een cao te komen over 2010 en 2011 een loonbod gedaan dat de inflatie in die jaren in ruime mate dekt. Deze bieding is door de bonden afgewezen. Ook blijven de bonden weigeren om werknemers zelf de keuze te bieden om extra verlofuren (levensfasebudget) te kunnen inzetten naar eigen behoefte (verlof, tijd sparen of geld).

Het cao-overleg, dat in maart dit jaar is gestart, liep voor de zomer vast. Na de zomer is het overleg weer opgepakt. Inmiddels is op veel punten overeenstemming bereikt voor de cao VVT. Alleen over de hoogte van een salarisverhoging en over de leeftijdsuren bestaat nu verschil van mening.

Loonbod

De werkgevers bieden in een tweejarige cao een structurele loonsverhoging van 2,5 procent en een eenmalige uitkering van 0,4 procent van het jaarsalaris. Deze loonsverhogingen komen minstens overeen met de loonontwikkeling in andere cao's die dit jaar zijn afgesloten. Bovendien is het bod van de werkgevers geheel in lijn met het sociaal akkoord dat vorig jaar is gesloten.

Bonden eisen 3,5 procent salarisverhoging structureel.

Om toch tot een cao te komen hebben de werkgevers voorgesteld om in een één-jarige cao de lonen in 2010 te verhogen met 1 procent structureel en een eenmalige uitkering van 0,4 procent. Ook dat werd afgewezen.

Keuzemogelijkheid

Ook de impasse over de leeftijdsuren kon niet overbrugd worden. Partijen zijn het erover eens dat het leeftijdsverlof moet worden vervangen door een gelijk aantal verlofuren voor alle werknemers. Werkgevers willen dat werknemers zelf kunnen kiezen hoe zij dit jaarlijks verlof willen besteden: aan verlof of aan tijdsparen of aan besteding in geld. De bonden willen uitsluiten dat werknemers zelf kiezen voor geld.

Overeenstemming

De werkgeversorganisaties ActiZ en BTN betreuren dat het overleg is mislukt, vooral omdat er al wel overeenstemming was over andere belangrijke onderwerpen. Dat zijn bijvoorbeeld de inzet op jeugdwerkgelegenheid, overname personeel in de huishoudelijke zorg, scholingsbudget voor elke organisatie en stagevergoeding.


Noot voor de redactie:


Noot voor de redactie