Gemeente Rheden

College van B&W besluit: `geen extra ontsluiting voor bedrijventerrein De Beemd via Rietganssingel'

De gemeente Rheden heeft de haalbaarheidsstudie naar de ontsluiting van bedrijventerrein De Beemd ter plaatse van de Rietganssingel afgerond.

Vanmorgen heeft het college van burgemeester en wethouders besloten af te zien van een verdere vervolgstudie. Dit betekent dat de Rietganssingel in de nabije toekomst niet gebruikt gaat worden als (extra) toegangsweg voor het Velpse bedrijventerrein.

Het college van B&W ziet om meerdere redenen af van een vervolgstudie. Allereerst zijn de positieve effecten op de ontsluiting van De Beemd marginaal, zo blijkt uit de studie. Er is weliswaar sprake van tijdwinst voor bezoekers en werknemers van het bedrijventerrein, maar deze 'winst' weegt volgens het gemeentebestuur niet op tegen de nadelige effecten. Als belangrijkste nadeel noemt de gemeente dat de verkeerskundige ingreep de gemeenschap ruim vier miljoen euro gaat kosten. Daarnaast blijkt het niet gemakkelijk om een nieuwe op- en afrit in te passen in de bestaande situatie: zo komen bijvoorbeeld geluidschermen dichter bij de woningen te staan.