LM: aandacht voor personen met dementie en hun mantelzorgers

21/09/2010 10:50

Landsbond van Liberale Mutualiteiten

Vandaag is het Werelddag Dementie. Ter gelegenheid hiervan vragen de Liberale Mutualiteiten meer aandacht voor personen met dementie. Op dementie rust immers nog een levensgroot taboe, wat een efficiënte behandeling in de weg kan staan.

Dementie is een probleem dat, met de vergrijzing in het vooruitzicht, alleen maar groter zal worden. Vandaag lijdt 9 % van de 65-plussers aan een vorm van deze ziekte. Een aanpak met de nadruk op preventie en aangepaste zorgvoorzieningen kunnen hierop een gepast antwoord bieden. De sector voor geestelijke gezondheidszorg is in ons land echter te versnipperd over de verschillende beleidsniveau's, zodat een coherent beleid niet mogelijk is. De Liberale Mutualiteiten vragen daarom een globaal beleidskader met een gecoördineerde en coherente visie op de sector van de geestelijke gezondheidszorg, waarbinnen een belangrijke rol is weggelegd voor preventie en gezondheidsbevordering.

Naast aangepaste zorgverlening voor de persoon met dementie, moet er ook aandacht worden besteed aan de mantelzorgers die instaan voor de dagelijkse zorg van personen met dementie. Zorg dragen voor een dementerende persoon is immers een heel intensieve en veeleisende opdracht. De Liberale Mutualiteiten ondersteunen deze mantelzorgers op verschillende manieren. Via hun dienst maatschappelijk werk bieden ze administratieve bijstand, zoeken ze naar aangepaste zorg en geven ze informatie over sociale rechten.

Daarnaast hebben de Liberale Mutualiteiten een samenwerkingsverband afgesloten met de vzw Liever Thuis LM, die de zorgbehoevenden en hun mantelzorgers ondersteunt. Deze vereniging informeert de mantelzorgers over de ziekte en geeft vormingen om beter om te gaan met de dementerende persoon.

Om de zorglast van de mantelzorgers te verlichten, verlenen de Liberale Mutualiteiten sinds 2007 een tussenkomst van 16 euro per nacht indien er een beroep wordt gedaan op de vereniging 'Baluchon Alzheimer België' of op 'Sowel vzw' voor een oppasser aan huis, zodat de mantelzorger er ook eens enkele dagen tussenuit kan. Naast deze tussenkomst verlenen de Liberale Mutualiteiten eveneens een tussenkomst voor kortopvang van dementerenden. Met deze initiatieven willen zij alle personen met dementie en hun mantelzorgers een hart onder de riem steken.

Op vrijdag 15 oktober 2010 geeft Geert Messiaen, secretaris-generaal van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten, een toespraak over geestelijke gezondheidszorg op het boekenpodium te Antwerpen. Zorg voor personen met dementie komt hierin ook aan bod. Meer info is te bekomen bij Garant-Uitgevers op het nummer 03/231 29 00.

Geert Messiaen

Secretaris-generaal

Voor eventuele hyperlinks en bijlagen: Zie het origineel