Gemeente Wunseradiel


Cursus weerbaarheid voor jongens en meiden

weerbaarheid
De gemeente Wûnseradiel organiseert in samenwerking met Roelevink Sport en het jongerenwerk Wûnseradiel, Timpaan Welzijn een weerbaarheidscursus. De cursus is bedoeld voor jongens en meiden in de leeftijd van 10 t/m 13 jaar (groep 7, 8 en 1^e jaars VO). De cursus bestaat uit 5 wekelijkse lessen van 16.00 - 17.00 uur en start op dinsdag 21 september 2010 in de gymzaal van Witmarsum (M. de Vriesstraat). De kosten voor de gehele cursus zijn EUR 25,- per deelnemer. Het doel van de cursus weerbaarheid is het ontwikkelen van een veilig gevoel en het vergroten van je zelfvertrouwen.

Voor meer informatie en opgave:


- Voor opgave en folder aanvragen: Gemeente Wûnseradiel, Dorien van Steen, d.vansteen@wunseradiel.nl of tel: 0517-533374.