Gemeente Grootegast


Uitnodiging inspraakavond voorontwerpbestemmingsplan 'Niekerk, Zandumerweg 9'

Ten behoeve van het voorontwerpbestemmingsplan 'Niekerk, Zandumerweg 9' wordt op dinsdagavond 21 september 2010 om 19:30 uur (zaal open vanaf 19:15 uur) in De Rotonde, Bloemersmastraat 1b te Niekerk een informatie/inspraakavond gehouden.

Op deze avond zal het voorontwerpbestemmingsplan worden toegelicht en bestaat er gelegenheid tot het stellen van vragen en het geven van (inspraak-)reacties. U wordt van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen.