Ingezonden persbericht


Generali persbericht

Diemen, 21 september 2010

Generali VB Innovatieprijs2010; genomineerden eerste lustrum bekend

Uit alle mededingers naar de Generali VB Innovatieprijs 2010, die dit jaar zijn eerste lustrum viert, heeft de selectiecommissie de genomineerden voor zowel de Innovatieprijs als de Aanmoedigingsprijs gekozen. De uiteindelijk meest innovatieve genomineerde wint ¤ 77.500,-. De Aanmoedigingsprijs bedraagt ¤ 2.500,--. De bekendmaking van de winnaars van deze vijfde Generali VB Innovatieprijs vindt plaats tijdens de VerzekeringsBranchedag op 24 november 2010 in Rotterdam.

Genomineerden Innovatieprijs en Aanmoedigingsprijs De Innovatieprijs is voor de genomineerde met de meest innovatieve toepassing die zich in de praktijk bewezen heeft. De Aanmoedigingsprijs gaat naar de beste innovatie 'in ontwikkeling'. Het deelnemersveld voor de Generali VB Innovatieprijs is dit jaar niet alleen bijzonder sterk, maar bovenal zeer divers. De selectiecommissie heeft acht innovatieve inzendingen genomineerd:

Innovatieprijs Aanmoedigingsprijs
- AOV op maat van CMC Collectief - GeldZakenGeregeld van OAArnhem
- Commandeur Yachtinsurance van Commandeur verzekeringen - LEF van LEF
- Compliance Pensioen Scan van Multimediair - Ontwikkelzelflab.nl van Verzekeruzelf.nl
- Zorgloket Urk van Vabu MKB - Vergelijk kwaliteit hypotheekadvies van Independer

Inzendingen en actualiteit
De aanmeldingen maken duidelijk dat het intermediair de mogelijkheden van de online wereld verder verkent. Dit vertaalt zich in het betrekken van consumenten bij product- en serviceontwikkeling en het toepassen van het 'review'-principe, al langer bekend in de reisbranche. Ook zijn er initiatieven waarbij de adviesrol wordt omgebogen naar een regie- of auditorsrol. Zo'n rol maakt het min of meer vanzelfsprekend voor advies een uurtarief te rekenen. Of te werken met een abonnementsvorm. Binnen deze initiatieven worden de toegevoegde waarde van het intermediair en de besparingen voor de klant verder uitgewerkt. Ook neemt het voldoen aan compliance-eisen en regelgeving een centrale plaats in. De jury ziet ook intermediairs het voortouw nemen in productontwikkeling, al dan niet gecombineerd met de inzet van internet. Alle initiatieven tonen een duidelijke focus op de klant. Wat duidelijk aanhaakt bij het actuele thema binnen de financiële dienstverlening 'Klant centraal'.

Onafhankelijke jury
De aanmeldingen zijn beoordeeld door de onafhankelijke jury. Voorzitter is Dr. Hermen van der Lugt (Directeur Novay). Samen met prof. dr. Fred van Raaij (hoogleraar Economische Psychologie aan de Universiteit van Tilburg) vertegenwoordigt hij 'de wetenschap. De verzekeringsbranche is afgevaardigd door Rob van Os (Bestuurslid Adfiz), mr. Rob Groenemeijer (voorzitter Federatie FiDiN) en mr. Coen van Ham (voorzitter NVGA). Taco Morelisse (CEO Kluwer) en Freek Wansink (Algemeen directeur Generali verzekeringsgroep) completeren de jury. De jury bekijkt de inzendingen aan de hand van een aantal beoordelingscriteria. Zo moeten inzendingen 'inspirerend en origineel' zijn, maar de innovatie moet ook inspelen op actuele problematiek in de branche en de toegevoegde waarde van het intermediair benadrukken. Meer informatie is op de website www.generali-vb-innovatieprijs.nl te vinden.

Eerste lustrum
Uit het aantal aanmeldingen blijkt dat de prijs inmiddels gewaardeerd wordt als podium voor vernieuwing. Reden voor Generali en VB om ook na dit eerste lustrum in 2011 met de zesde Innovatieprijs voor een nog succesvoller vervolg te gaan. Zij willen met deze prijs nog altijd innovatie in de intermediaire branche stimuleren door het delen en vermeerderen van kennis. De intermediaire branche ondersteunt deze doelstelling van harte. Dit blijkt ook uit de vele inzendingen. Volgend jaar weer volop nieuwe kansen dus voor de intermediair die inmiddels geïnspireerd is door zijn branchegenoten. Naar de mening van de winnaars en genomineerden van eerdere jaren biedt deze prijs een opening om de eigen innovatie verder te brengen.

VerzekeringsBranchedag
Op woensdag 24 november 2010 tijdens de VerzekeringsBranchedag in De Doelen in Rotterdam worden in bijzijn van alle genomineerden de winnaars bekend gemaakt. De winnaars ontvangen tijdens de feestelijke overhandiging zowel hun prijs als het prijzengeld. Aan de Generali VB Innovatieprijs 2010 is een bedrag gekoppeld van ¤ 7.500,-. Voor de Aanmoediigingsprijs is dat ¤ 2.500,-.

Over Generali
Generali verzekeringsgroep nv is sinds 1870 actief op de Nederlandse verzekeringsmarkt. In die 140 jaar is Generali uitgegroeid tot een vooraanstaande pensioen- en inkomensverzekeraar voor ondernemers, ondernemingen en particulieren. In het belang van een optimale dienstverlening werkt zij daarbij samen met het professionele intermediair. Generali onderscheidt zich door een persoonlijke service, betrokken opstelling en accurate administratie. De 500 deskundige medewerkers bepalen het succes van de organisatie. Meer informatie over Generali kunt u op www.generali.nl vinden. Generali maakt als zelfstandige en solide verzekeraar deel uit van de wereldwijd opererende Generali Group. Wereldwijd heeft Generali meer dan 85.000 medewerkers in 68 landen. Eén op de vier Europeanen heeft ten minste één verzekering ondergebracht bij Generali Group. Meer informatie over Generali Group kunt u op www.generali.com vinden.

Leden van de selectiecommissie Generali VB Innovatieprijs 2010 van links naar rechts: Jaap Oudijk (Generali verzekeringsgroep), Antoon Bosma (Adfiz), Piet Boekhout (Novay), Jos de Oliveira (Adfiz), Rienk Andriessen (FIDIN), Coby Tetteroo (V/M Marketingstrategie), Jan Richter (NVGA) en Michiel Huisman (Het Verzekeringsblad)
Ingezonden persbericht