Gemeente Bronckhorst

B en w van Bronckhorst willen toekomstige ontwikkelingen Steenderen samen met inwoners in plan vatten

In Steenderen en omliggend gebied speelt een aantal ontwikkelingen. Bijvoorbeeld: het onderzoek naar de samenwerking tussen voetbalverenigingen Steenderen en Baak, de vraag naar een gezamenlijk gebouw voor de drie basisscholen en leegstand in het dorp. Naast deze specifieke ontwikkelingen in Steenderen heeft de gemeente Bronckhorst te maken met een daling van het inwoneraantal. Dat geldt ook voor Steenderen en omliggende dorpen. B en w besloten vandaag een pilot te starten om voor Steenderen in beeld te krijgen wat dit allemaal betekent.

De ontwikkelingen in het dorp kunnen we niet onafhankelijk van elkaar bekijken en aanpakken. Als bijvoorbeeld de scholen op een gezamenlijke locatie komen, moet er ook worden nagedacht over de bestemming van de vrijkomende locaties. Wethouder Steffens "Daarom willen we breed insteken. Dit betekent dat we samen met onder meer inwoners, dorpsbelangeorganisaties en instellingen moeten kijken wat de bevolkingsdaling en de bevolkingsopbouw (ontgroening: minder jongeren en vergrijzing: meer ouderen) voor Steenderen zal betekenen. De bevolkingsdaling vraagt om een andere benadering, om anders te kijken. Nieuwe manieren van samenwerking zijn nodig om op lange termijn goede voorzieningen te behouden die aansluiten bij de behoeften van inwoners."

Dit is een complex en breed project, we willen een plan voor de lange termijn opstellen. De wethouder: "Draagvlak is daarbij het sleutelwoord. Het moet passen bij de (toekomstige) bewoners. Samenwerken is dus essentieel. We moeten met elkaar helder krijgen wat voor soort dorp Steenderen is voor de mensen die er wonen en bewoners van de omliggende dorpen. Wat zoeken zij er wel en wat niet. De gemeente organiseert het proces, maar het moet gezamenlijk totstandkomen en uitgevoerd worden."

Huisvesting scholen
De besturen van de drie basisscholen in Steenderen hebben de gemeente gevraagd om een gezamenlijke huisvesting in het dorp. Hiervoor is de gemeente inmiddels een onderzoek gestart. Dit maakt onderdeel uit van deze pilot. Dat kan betekenen dat het onderzoek voor het onderwijs soms pas op de plaats moet maken, of andersom dat de pilot moet wachten op de uitkomsten van het onderzoek voor het onderwijs.

Wethouder Steffens: "In oktober organiseren we een eerste bijeenkomst in Steenderen. Hiervoor nodigen we organisaties en vertegenwoordigingen van inwoners uit, waaronder de dorpsbelangenverenigingen, om mee te denken. Met de dorpsbelangenverenigingen hebben we al voorgesproken over het opzetten van het proces."

Hengelo (Gld), 21 september 2010
Gemeente Bronckhorst