Gemeente Capelle a/d IJssel

College neemt afstand van brief Capelle.Nu

Naar aanleiding van het debat tijdens de raadsvergadering van maandagavond 20 september en de brief van raadslid Pengel van Capelle.nu, voelt het college zich genoodzaakt afstand te nemen van de uitspraken in de brief van raadslid Pengel.

College betreurt uitspaken Capelle.Nu
Het college betreurt de beelden en indrukken die in de brief van raadslid Pengel zijn gewekt. Er wordt door het college in haar visie op wonen geen enkele bevolkingsgroep benadeeld of geweerd. De bewering van mevrouw Pengel is daarom misplaatst en pertinent onjuist.

Visie college op wonen
Het college van Capelle aan den IJssel kiest er voor meer in balans te komen door de komende tien jaar in het woningbouwbeleid de kwaliteit van wonen centraal te stellen. Deze kwaliteitsimpuls zal vooral vormgegeven moeten worden door stevig in te zetten op herstructurering van verouderde, eenzijdig samengestelde woonwijken met (vooral) gestapelde sociale woningbouw door deze te slopen en nieuwbouw te realiseren met het bouwen van voornamelijk grondgebonden woningen in het (middel)dure segment. Door in te zetten op een meer tuinstedelijk woonmilieu wordt de bestaande woonkwaliteit van Capelle verder versterkt en wordt de dreiging van het ontstaan van probleembuurten beperkt. Hierbij past naar onze overtuiging ook een grondige herbezinning op het regionale woningtoewijzingsbeleid.

Standpunt vrijwel unaniem overgenomen door raad
Dit standpunt is door de raad afgelopen maandag vrijwel unaniem overgenomen bij de vaststelling van de zienswijze van de gemeente Capelle aan den IJssel, als reactie op de Regionale Strategische Agenda 2020 van de Stadsregio Rotterdam.

Noot voor de redactie,