GroenLinks
Europese strategie voor emancipatie stelt teleur

Dinsdag 21 september 2010, 17:43u - Marije Cornelissen
Europese strategie voor emancipatie stelt teleur

GroenLinks is niet tevreden met de strategie voor de emancipatie van vrouwen en mannen die eurocommissaris Viviane Reding dinsdag presenteerde. GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen is blij dat Reding inziet dat bedrijven er baat bij hebben als vrouwen evenredig vertegenwoordigd zijn in topposities, maar wil dan ook boter bij de vis. Helaas wordt er in de genderstrategie geen concreet voornemen gemaakt voor quota van minimaal veertig procent vrouwen in raden van bestuur van grote bedrijven, zoals eerder wel gesuggereerd werd.

Old-boys-network

Vrijwillige inspanningen om meer vrouwen in topposities te krijgen, hebben veel te weinig opgeleverd: slechts één van de tien leden van raden van bestuur in Europa is momenteel vrouw. In Noorwegen heeft een bindend quotum van veertig procent voor vrouwen heel goed gewerkt. Cornelissen: "Hoewel Reding de mogelijkheid van bindende quota in de toekomst openhoudt, staat er voorlopig te weinig concrete actie in de genderstrategie. Ik vrees dat er daarmee nog geen einde komt aan de cultuur van een old-boys-network in Europa."

De Europese Commissie neemt zich in de strategie voor om lidstaten beter te controleren op naleving van bestaande Europese wetgeving. Die wetgeving verbiedt salarisverschillen tussen mannen en vrouwen voor gelijkwaardige functies. Desondanks is het salaris van vrouwen in de Europese Unie gemiddeld achttien procent lager dan dat van mannen. In Nederland is de salariskloof met vierentwintig procent ruim hoger dan het Europese gemiddelde. Cornelissen: "We proberen dit verschil al sinds de oprichting van de Europese Unie op te heffen, maar er verandert weinig. Het is tijd voor sancties tegen EU-landen die onvoldoende maatregelen nemen tegen discriminatie in de hoogte van salarissen."

Vaderschapsverlof

Enkele andere belangrijke zaken blijven in de genderstrategie voor de komende vijf jaar volgens Cornelissen onderbelicht: "Ik had nu een harde toezegging willen zien voor vaderschapsverlof zodat zorgtaken eerlijker tussen vrouwen en mannen verdeeld kunnen worden. In de strategie blijft de Europese Commissie hierover helaas vaag. Ook heeft Reding niets gedaan met de oproep van het Europees Parlement om de rechten van transgenders beter te verdedigen via Europese richtlijnen."