D66

dinsdag 21 september 2010

Afscheid in stijl: geen hervormingen in 2011

Goed dat het kabinet alsnog begint met het op orde brengen van de overheidsfinanciën. Jammer dat het kabinet opnieuw een kans mist op een verbetering van ons onderwijs en versterking van onze economie, zoals een verhoging van de AOW-leeftijd. Dat zegt D66-leider Alexander Pechtold naar aanleiding van de Miljoenennota 2011.

Volgende generatie

Het kabinet had in het voorjaar van 2009 bij het crisispakket beloofd naast een miljardeninvestering om de economie aan te jagen ook 3,2 miljard euro te bezuinigen in 2011. Dat voorstel bleek boterzacht. Daarom stelde D66-Kamerlid Wouter Koolmees voor dat het kabinet die bezuiniging alsnog zou realiseren, zodat de last van de crisis niet alleen op de schouders van de volgende generatie terecht zou komen. "Deze begroting is een afscheid in stijl van Balkenende 4. Het kabinet stelt een deel van de bezuinigingen uit en schuift daarmee opnieuw problemen door naar de volgende generatie." Aldus Pechtold.

Kansen

Pechtold: "Niet de politieke taboes van Den Haag moeten centraal staan, maar de kansen voor iedere Nederlander om iets van zijn leven te maken. Iedere Nederlander verdient een eerlijke kans op een diploma, een baan en een huis."

Volgende week komt D66 met voorstellen om sneller en verstandiger te hervormen en te bezuinigen. D66 bezuinigt niet op onderwijs, maar investeert er juist in. Onverstandige bezuinigingen zoals op de kinderopvang vult D66 anders in om te voorkomen dat minder vrouwen kunnen kiezen voor een baan. Verder zal D66 voorstellen om te beginnen met structurele versterkingen van onze economie, zoals een verhoging van de AOW-leeftijd zodat meer mensen langer aan het werk blijven en de kans dat pensioenen moeten worden gekort afneemt. Ook willen de sociaal-liberalen de WW verkorten maar verhogen en beter onderwijs op de werkvloer aanbieden, zodat mensen makkelijker aan het werk komen na ontslag.