Waterschap Groot Salland

Vogelkijkhut Boetelerveld geopend

Laatste wijziging: 22 september 2010

Landschap Overijssel, IVN Raalte en het Waterschap Groot Salland realiseerden gezamenlijk een vogelkijkhut in het Boetelerveld bij Raalte. Met een speciale vogelkijker en informatiepanelen kan iedereen bekijken welke vogels er voorkomen in het Boetelerveld. Tijdens de opening op dinsdag 21 september gaf waterschapper Sjaak Bruggeman, een van de initiatiefnemers van dit project, met hulp van een aantal kinderen onder meer uitleg over het (grond)waterbeheer in dit fraaie natuurgebied.

Waterschap

Via panelen in de vogelkijkhut geeft het waterschap informatie over zijn taken: in het bijzonder over het (grond)waterbeheer in het Boetelerveld. Hierbij is een gezond evenwicht tussen de belangen van landbouw en natuur van groot belang.

Waterschap Groot Salland | Dr. van Thienenweg 1 | Postbus 60 | 8000 AB Zwolle | t (038) 455 72 00 | info@wgs.nl