D66

woensdag 22 september 2010

D66 fel tegen repressieve handhaving bestaand auteursrecht

Marietje Schaake is zwaar teleurgesteld dat het Europees Parlement een rapport heeft aangenomen waarin wordt gekozen voor een repressieve handhaving van het auteursrecht.

Vandaag stemde het EP over het omstreden rapport van de Franse conservatieve Europarlementariër Marielle Gallo.

terug in de tijd

"Er zijn praktische, economische, en ook principiële bezwaren tegen de strenge handhaving die in het veelbesproken Gallo rapport wordt bepleit", zegt Schaake. "Dit is een stap terug in de tijd. Je kunt niet pleiten voor strengere handhaving van een verouderd systeem, dat nu al niet handhaafbaar blijkt. Op die manier houdt het artiesten, consumenten en bedrijven voor de gek."

heel nieuw systeem nodig

Schaake vindt dat er een heel nieuw auteursrechtsysteem moet komen dat recht doet aan de nieuwe mogelijkheden die de moderne technologie biedt. Ook wijst zij op het belang van het harmoniseren van de Europese digitale markt. "Terwijl de entertainment industrie de hakken in het zand zet, en zich zorgen maakt over het verlies van inkomsten, verliest de hele EU concurrentiekracht in de wereld. Met 27 verschillende auteursrecht systemen is er voor bedrijven, kleine bedrijfjes, en consumenten geen aantrekkelijke Europese markt."

online filesharing

Schaake vindt het ook belangrijk dat wordt onderzocht wat de (economische) gevolgen zijn van online filesharing voor de entertainmentindustrie. Harde cijfers over internet en auteursrecht ontbreken namelijk. "De grote muziekuitgevers zeggen dat ze miljoenen schade lijden door het downloaden, maar er zijn ook studies die wijzen op de economische kansen die binnen het huidige systeem niet benut kunnen worden. Het is een typisch gevecht tussen gevestigde belangen en nieuwkomers."

Commissaris Kroes presenteerde eerder dit jaar de digitale agenda voor Europa. "Daarin kiest zij een hele andere lijn dan de Franse Europarlementariër Gallo. Samen met Kroes moeten we de conservatieve krachten in Europa overtuigen van de kansen die internet biedt voor artiesten, bedrijven en consumenten."