Plan Nederland

Meisjes in ontwikkelingslanden beter af in de stad dan op het platteland

22 september 2010

Plan: meisjes meer betrekken bij inrichting van steden

Meisjes in ontwikkelingslanden die in de stad wonen zijn beter af dan meisjes op het platteland. Dat blijkt uit het vierde 'Because I am a Girl'-rapport 'Digital and Urban Frontiers: Girls in a Changing Landscape' dat Plan Nederland op 22 september presenteert. Meisjes in de stad zijn gezonder, hebben meer onderwijskansen en vinden gemakkelijker een baan dan meisjes op het platteland. Meisjes in de stad lopen echter tegen veel meer problemen aan dan jongens. Plan pleit ervoor dat meisjes meer betrokken worden bij de inrichting van steden.

In ontwikkelingslanden is het aantal meisjes tussen de 10 en 14 jaar dat in de stad op school zit 18 procent hoger dan op het platteland. Voor meisjes van 15 tot 19 jaar is dat aantal zelfs 37 procent hoger. Meisjes hebben in de stad ook toegang tot betere gezondheidszorg en diensten, onder andere op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid. Uit het onderzoek blijkt dat 37 procent van de meisjes en jonge vrouwen in stedelijke gebieden condooms gebruiken om besmetting met HIV te voorkomen, terwijl dat op het platteland slechts 17 procent is. Meisjes in de stad trouwen minder vaak als ze nog minderjarig zijn. In zuidelijk Azië en in centraal- en zuidelijk Afrika trouwt 25 procent van de meisjes in de stad voor hun 18e, op het platteland is dat twee keer zo veel: 50 procent.

Maar meisjes zijn niet in alle opzichten beter af in de stad. In veel steden in ontwikkelingslanden zijn ze erg kwetsbaar voor geweld. Zo blijkt in Bangladesh dat, in vergelijking met het platteland, tweemaal zoveel vrouwen van boven de 15 jaar te maken krijgen met fysiek of seksueel geweld. In Brazilië gaf een kwart van de vrouwelijke respondenten aan slachtoffer te zijn van geweld; op het platteland is dat een zesde. Als een meisje in een sloppenwijk woont, is het leven nog gevaarlijker. 's Nachts naar een openbaar toilet gaan, betekent het risico lopen te worden verkracht.

Plan doet in het rapport aanbevelingen om steden veiliger te maken voor meisjes. De centrale aanbeveling is om meisjes meer te betrekken bij de inrichting van steden. Om wereldwijd blijvende aandacht te vragen voor de positie van meisjes, pleit Plan ervoor om 22 september uit te roepen tot Wereldmeisjesdag.