Gemeente Zaanstad

20-09-2010
Woensdag 22 september handhavingestafette in Zaanstad

Op woensdag 22 september 2010 vindt in Zaanstad de jaarlijkse handhavingestafette plaats. Met gerichte acties door politie, buitengewone opsporingsambtenaren van de afdeling Straattoezicht, toezichthouders van de afdeling Milieu en Milieu en Gebruikstoezicht en de Huisvuilcentrale HVC worden milieu- en parkeerovertredingen opgespoord.

Er wordt gecontroleerd op fout parkeren van auto's, aanhangers, trailers en caravans, afvaldumpen, hondenpoep, loslopende honden en illegale bedrijven. De actie beoogt overtreders bewuster om te laten gaan met hun woon/werkomgeving, de samenwerking tussen handhavende organisaties te versterken en een bijdrage te leveren aan een schoon, heel en veilig Zaanstad.

In de provincie Noord-Holland vinden ook estafettes plaats in de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer en in de regio's Amstel & Meerlanden en Gooi- en Vechtstreek. Verder doen de milieudienst Alkmaar en Rijkswaterstaat ook mee.

De actie start op woensdag 22 september om 8.30 uur en duurt tot 16.00 uur. Wethouder Jeroen Olthof markeert de start van de actie door zijn aanwezigheid bij de Herman Gorterschool, D. Doniastraat 18 in Zaandam. Hij gaat om 8.30 uur op school in gesprek met leerlingen over verkeersveiligheid en parkeeroverlast. Hierna start de estafette.