Gemeente Dinkelland

PERSBERICHT

Datum: 22 september 2010

Gemeente Dinkelland gaat onmiddellijk boete opleggen bij aangifteverzuim hond

In de gemeente Dinkelland moet er hondenbelasting worden betaald als men één of meer honden heeft. Periodiek houdt de gemeente Dinkelland hondenbelastingcontroles. Dit als stok achter de deur voor diegenen die niet tijdig aangifte hebben gedaan, maar ook als rechtvaardiging naar de hondenbezitters die hun viervoeter wel op tijd hebben aangemeld. Als tijdens deze controles blijkt dat een hond niet is aangemeld, dan gaat de gemeente onmiddellijk over tot het opleggen van een boete van E100,-.

Uit de periodieke controles die de gemeente verricht, blijkt nog te vaak dat er veel honden niet zijn aangegeven. Tot nu toe werd iemand die zijn hond niet had aangemeld twee keer in de gelegenheid gesteld zijn hond(en) alsnog aan te melden zonder dat daarvoor een boete moest worden betaald. Dat gaat veranderen.

Met ingang van 1 januari 2010 zijn de wettelijke regels voor het opleggen van een dergelijke boete verruimd. Burgemeester en Wethouders hebben besloten om van die mogelijkheid gebruik te maken door de vaststelling van het 'Besluit Bestuurlijke Boete gemeente Dinkelland'. Dit houdt in dat voortaan iedere hondenbezitter, waarvan bij controle blijkt dat één of meerdere honden niet tijdig zijn aangegeven, direct een boete ontvangt van E100,-.