Gemeente Ede

Nieuwsberichten

dinsdag, 14 september 2010

Workshops en rondetafelgesprek: Volwaardig meedoen aan de maatschappij

Door: afdeling Communicatie - Marlies Boeker

Samen creatieve en vooral praktische oplossingen bedenken zodat inwoners met een beperking volwaardig kunnen meedoen aan de maatschappij. Dat is het doel van een viertal workshops met aansluitend een rondetafelgesprek. Deze worden georganiseerd op: donderdag 23 september 2010 van 15.30 uur tot 21.30 uur in het Raadhuis van Ede.

Het middagprogramma bestaat uit een viertal gelijktijdige workshops. Tijdens de drie workshops 'wonen en leven in de wijken', 'arbeid' en 'winkelen en recreatie', gaan mensen vanuit verschillende achtergronden en vakgebieden met elkaar in gesprek, en bedenken ze oplossingen die bijdragen aan de participatie van mensen met een beperking. Als vierde is er 's middags een bestuurlijke workshop waarin leden van het college samen met vertegenwoordigers van de hulpverleningsdiensten een oefening houden rond het thema veiligheid en verminderde zelfredzaamheid.

's Avonds worden de resultaten van de workshops in een rondetafelgesprek gepresenteerd. Leden van het college zijn hierbij aanwezig om mee te praten en de adviezen ter harte te nemen. Het gesprek wordt geleid door Lucille Werner, ambassadeur van de Taakgroep Handicap en Lokale Samenleving. Daarnaast is oud Eerste Kamerlid Hannie van Leeuwen, voorzitter van de Taakgroep, uitgenodigd om de discussies te vertalen in concrete afspraken.

De organisatie van het programma op donderdag 23 september is in handen van de Gehandicapten Raad Ede, de Wmo raad, het Wmo platform en de Gemeente Ede. Dit gebeurt op initiatief van en in samenwerking met de Taakgroep Handicap en Lokale Samenleving. Ook het Programma Versterking Cliënten Positie is hier nauw bij betrokken.

Deelnemers kunnen zich opgeven voor een workshop, voor het ronde tafel gesprek of alleen 's avonds aanwezig zijn. Opgave is gewenst want het aantal deelnemers dat kan meedoen aan de workshops is beperkt. Belangstellenden kunnen telefonisch een inschrijfformulier aanvragen bij Yvonne van Geel (0318) 65 01 02 of per email yvonnevangeel@gmail.com.