Universiteit Utrecht

Persbericht van de Universiteit Utrecht

20 september 2010

Nadelen transparantie wegen niet op tegen de voordelen

Centrale banken hebben (vooral) baat bij transparantie

Centrale banken zijn publieke instellingen. Om die reden worden ze geacht transparant te zijn. Deze transparantie kent zowel vóór- als nadelen, zo laat het promotieonderzoek van econoom Menno Middeldorp zien. De voordelen wegen echter op tegen de nadelen, zo blijkt uit zijn onderzoek. Meer transparantie leidt immers tot minder verrassingen en stabielere rentes, zolang er maar voldoende ruimte overblijft voor een diversiteit aan toekomstvoorspellingen. Menno Middeldorp promoveert op 23 september aan de Universiteit Utrecht.

'Transparantie heeft vooralsnog geleid tot minder verrassingen en stabielere rentes, maar de theoretische en experimentele resultaten wijzen er wel op dat centrale banken voorzichtig moeten zijn met het geven van informatie over hun toekomstige beleidsrente', aldus Menno Middeldorp.

Voordeel: Geen verrassingen

Centrale banken over de hele wereld stellen tegenwoordig meer informatie beschikbaar dan ooit. Belangrijkste reden hiervoor is dat democratieën eisen dat publieke instanties transparant zijn. Centrale bankiers vinden daarnaast dat communicatie voorkómt dat financiële markten worden verrast door veranderingen in monetair beleid. Zoals de recente financiële crisis liet zien kunnen markten soms heftig reageren om onverwachte gebeurtenissen, met economische schade tot gevolg.

Nadeel: Geen diversiteit

In zijn proefschrift gaat Middeldorp ook in op een mogelijk nadeel van communicatie. Zo maakte de promovendus, indertijd Amerika-econoom bij de Rabobank en nu werkzaam bij de communicatieafdeling van de Fed in New York, zelf mee hoe deze centrale bank van de Verenigde Staten steeds meer openheid gaf over de toekomst van haar beleidsrente. Middeldorp: 'Ik ging me afvragen waarom ik tijd en moeite zou investeren in het voorspellen van de rente als de Fed dit al voor mij deed. Maar ik bedacht me ook dat, als alle marktpartijen zo zouden denken, daarmee een diversiteit aan opvattingen over de toekomst aan de markt verloren zou gaan. Met als gevolg dat de markt juist eerder verrast zou kunnen worden door veranderingen in de beleidsrente.'

Voorzichtigheid geboden

Met gebruik van een wiskundig model toont Middeldorp aan dat dit laatstgenoemde risico - in ieder geval theoretisch - bestaat. Een experiment, waarbij hij studenten van de Universiteit Utrecht liet handelen in een gesimuleerde markt, leek deze veronderstelling te bevestigen. Uit statistisch onderzoek blijkt dat in de praktijk transparantie tot nu toe de voorspelbaarheid van monetair beleid heeft verbeterd. Daartoe verrichtte Middeldorp twee aparte studies naar voorspellingen van geldmarktrentes. De ene had de Verenigde Staten in het bijzonder als onderwerp, de andere 24 uiteenlopende landen wereldwijd.

Promotie

Menno Middeldorp (faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie) promoveert op 23 september om 14.30 uur in het Academiegebouw, Domplein 29 in Utrecht. Proefschrift: 'Central bank transparency, private information and the predictability of monetary policy in the financial markets'. Middeldorp is op dit moment werkzaam bij de Federal Reserve Bank of New York. Hij heeft zijn promotieonderzoek op persoonlijke titel uitgevoerd.

Meer informatie