Gemeente Amsterdam stadsdeel West


`Kleurrijke basisscholen'

Limburg Stirumplein

---

West geeft uitvoering aan `Kleurrijke basisscholen'

Stadsdeel en schoolbesturen tekenen convenant

22 september 2010
Op donderdag 23 september ondertekent stadsdeelvoorzitter Martien Kuitenbrouwer samen met de schoolbesturen van stadsdeel West het convenant `Buurtschoolbeleid'. Dit convenant bevat nieuwe regels voor het aanmelden, plaatsen en inschrijven van kinderen op basisscholen in West.
Uiteindelijk doel is om kinderen zoveel mogelijk in hun eigen wijk naar school te laten gaan. Het buurtschoolbeleid gaat in op 1 januari 2011.

Heldere plaatsingsprocedures in heel West

Vanaf 1 januari 2011 gelden op alle basisscholen in West dezelfde regels voor het aanmelden, plaatsen en inschrijven van kinderen. Dit is een belangrijke verbetering omdat op dit moment de regels per school verschillen. Met de nieuwe regels wordt de plaatsingsprocedure dus helder en inzichtelijk.

Centraal aanmeldpunt

Een belangrijke wijziging is dat de leeftijd voor het aanmelden van een kind voor alle scholen is verlaagd naar twee jaar. Daarnaast gebeurt het aanmelden niet meer bij de school zelf, maar bij een centraal aanmeldpunt. Dit centrale aanmeldpunt, dat door de schoolbesturen gezamenlijk wordt opgericht, registreert alle aanmeldingen van kinderen en verzorgt ook de plaatsing.

Nieuwe regels bij te veel aanmeldingen

Kinderen, waarvan al broertjes en zusjes op de school zitten, krijgen voorrang. Dit geldt ook voor kinderen die al naar de voorschool gaan die bij de school hoort. Verder hanteren de scholen voorrangsgebieden in het geval van te veel aanmeldingen. De buurt waarin het kind woont geldt als belangrijkste criterium. Tot slot hebben het stadsdeel en de schoolbesturen aanvullende afspraken gemaakt over het groeien van een school, om te voorkomen dat scholen elkaar `leegzuigen'.

Kleurrijke scholen

Met het nieuwe buurtschoolbeleid geeft stadsdeel West concreet handen en voeten aan het convenant 'Kleurrijke basisscholen', dat in 2007 door de centrale stad, alle stadsdelen en alle schoolbesturen werd ondertekend.

De betrokken partijen hebben zich indertijd uitgesproken voor het bevorderen van gemengde scholen. Het voorstel luidde om in de stadsdelen plaatsingsbeleid te ontwikkelen met daarin regels omtrent het plaatsen van kinderen op basisscholen. Een andere voorgestelde maatregel was het maken van afspraken over schoolgrootte. Stadsdeel West en de schoolbesturen van de basisscholen in West geven met het buurtschoolbeleid uitvoering aan de maatregelen uit dit convenant.
---