Gemeente Enschede

Voorbereidende werkzaamheden reconstructie Hengelosestraat van start

Donderdag 23 september starten de voorbereidende werkzaamheden voor de reconstructie van de Hengelosestraat. Het betreft het verwijderen van de bomen die op de op- en afritten van het viaduct staan.

Voor 32 bomen is een kapvergunning verleend, daarnaast zullen eventuele struiken, kleine bomen en planten worden verwijderd. Deze staan op het grondgebied wat onderdeel is van de verwijdering van het viaduct. Deze werkzaamheden starten medio oktober. In de nieuwe ontwerpen van het gebied is ruimschoots aandacht gegeven aan het terugbrengen van het groen langs de weg en de busbaan die hier wordt aangelegd. Het verwijderen van de bomen zal ongeveer 5 werkdagen in beslag nemen. Het verkeer kan vanwege de veiligheid incidenteel hinder ondervinden. De intentie is om de overlast tot het minimum te beperken.