Centraal Bureau voor de Statistiek
CBS

Industriemonitor, donderdag 23 september 2010 9:30

Industriebeeld: omzet en productie hoger

De ondernemers in de industrie realiseerden in juli 12 procent meer omzet dan in juli 2009. Deze toename is wat minder groot dan die in de voorgaande maanden. De omzet lag de afgelopen maanden nog altijd ruim onder het niveau van dezelfde maand in 2008. De gemiddelde dagproductie lag in juli bijna 7 procent hoger dan in juli 2009. In juni werd 8 procent meer geproduceerd dan een jaar eerder.

Na dalingen in juni en juli is het producentenvertrouwen in augustus gestegen. De indicator kwam uit op 0,4, tegen -2,4 in juli. De ondernemers in de industrie waren vooral veel optimistischer over de verwachte productie in de komende drie maanden.

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van 2010 met 2,2 procent gegroeid ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Productiegroei en producentenvertrouwen

Fors hogere omzet in aardolie en chemie

De omzet op de exportmarkt was in juli 16 procent hoger dan een jaar eerder. Op de binnenlandse markt was de toename minder groot. Hier werd ruim 7 procent meer omzet gerealiseerd. Al zes maanden is de toename van de in het buitenland behaalde omzet duidelijk groter dan die van de binnenlandse omzet.

Het werkdag- en vakantiepatroon verschilde in juli 2010 van dat in juli 2009. Het negatieve effect hiervan op de omzet wordt geraamd op ongeveer anderhalf procent. De door de industrie verkochte producten waren 9 procent duurder dan een jaar eerder.

Met bijna 25 procent nam de omzet bij de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie het meest toe. Ook ondernemers in de transportmiddelenindustrie (bijna 18 procent), de elektrotechnische- en machine-industrie (13 procent) en de basismetaal- en metaalproductenindustrie (12 procent) realiseerden fors hogere omzetten. Daarentegen lag de omzet van de voedings- en genotmiddelenindustrie iets onder het niveau van juli 2009.

Meer productie

De groei van de productie is de afgelopen maanden teruggelopen. Dit heeft te maken met ontwikkelingen in de maanden waarmee vergeleken wordt. Na een dieptepunt in de eerste vier maanden van 2009 werd de afname geleidelijk minder. De productie lag de afgelopen maanden nog altijd onder het niveau van dezelfde maand in 2008.

Met 24 procent was de productietoename het grootst in de transportmiddelenindustrie. De elektrotechnische en machine-industrie en de basismetaal- en metaalproductenindustrie leverden ook aanzienlijk meer productie dan in juli 2009. In deze branches bedroeg de toename respectievelijk 19 en 14 procent. In de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie en de voedings- en genotmiddelenindustrie was de toename met 4 procent meer gematigd.

Stemming over toekomstige productie veel optimistischer

De stemming over de toekomstige productie was veel optimistischer dan in juli. In tegenstelling tot de voorgaande maand verwachtten de ondernemers in augustus een toename. Het oordeel over de voorraden verbeterde ook, maar in veel mindere mate. Het oordeel over de orderpositie veranderde nauwelijks.

Het aantal ondernemers dat verwachtte dat de verkoopprijzen in de komende drie maanden zullen stijgen was in augustus groter dan het aantal dat een daling voorzag. Over de ontwikkeling van de werkgelegenheid bij hun bedrijf waren de ondernemers even somber als in juli.

Krimp voorraden industrie vrijwel even groot

De ondernemers in de industrie hielden in juni 2010 ruim 13 procent minder voorraad gereed product aan dan een jaar eerder. De afname was vergelijkbaar met die in voorgaande maanden. De voorraden eindproduct zijn al bijna anderhalf jaar lang onafgebroken lager dan een jaar eerder. De omvang van de krimp neemt de laatste maanden echter niet verder toe. In juni viel de afname van de voorraden samen met een toename van de omzet in de industrie.

Sterke groei bruto toegevoegde waarde industrie

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van 2010 met 2,2 procent gegroeid in vergelijking met een jaar eerder.

Ten opzichte van het voorgaande kwartaal groeide de Nederlandse economie in het tweede kwartaal van 2010 met 1,0 procent. Hierbij is rekening gehouden met werkdag- en seizoenseffecten.

De industrie groeide met bijna 9 procent in het tweede kwartaal. Over de hele linie is de productie in de industrie toegenomen. In het tweede kwartaal van 2010 was het volume van de uitvoer van goederen en diensten 12,2 procent hoger dan een jaar eerder. Deze groei betreft zowel de uitvoer van Nederlands product als de wederuitvoer. Met 14,1 procent nam ook het volume van de invoer fors toe.