Gemeente Amsterdam stadsdeel West


tramremise Bellamyplein

Limburg Stirumplein

---

DB neemt besluit over tramremise Bellamyplein

23 september 2010

Persbericht
De tramremise aan het Bellamyplein wordt een centrum waar mode, interieur en design centraal staan. Dat is het voorstel dat het Dagelijks Bestuur (DB) van West gaat voorleggen aan de deelraad. Het DB stelt verder aan de raad voor om ontwikkelaar Lingotto de gelegenheid te bieden het plan verder uit te werken en gezamenlijk een realisatieovereenkomst voor te bereiden. Bewoners en ondernemers krijgen de komende weken de gelegenheid hun mening te geven. Op dinsdag 30 november bespreekt de deelraad het voorstel.

In februari 2010 kreeg Lingotto de opdracht van de deelraad van het voormalig stadsdeel Oud-West om een plan te maken voor de tramremise aan het Bellamyplein. Een klankbordgroep van bewoners en ondernemers werd nauw betrokken bij de planvorming. Het afgelopen half jaar zijn er twee plannen ontwikkeld: een plan van Lingotto en een plan van TROM (Tram Remise Ontwikkelings Maatschappij). TROM is een initiatief van een aantal leden van de klankbordgroep en Burgfonds. Beide plannen zijn voorgelegd aan het DB.

DB-besluit
Het DB is van mening dat beide plannen van goede kwaliteit zijn en tot de verbeelding spreken. De financiële en organisatorische onderbouwing van de plannen is, gegeven de huidige economische situatie, een belangrijk criterium om daadwerkelijk tot realisatie van een plan te komen. Het DB is van mening dat het plan van Lingotto een stevigere financiële en organisatorische basis heeft. Maar daarnaast sluit dit plan goed aan op de ambitie uit het coalitieakkoord "West is de meest creatieve en ondernemende hotspot van Amsterdam". Het plan van Lingotto is helder, inspirerend en innovatief met een duidelijke focus. In combinatie met de locatie heeft de tramremise daarmee de potentie om zich te ontwikkelen tot een sterk merk binnen Amsterdam.

Programma
De focus in het plan van Lingotto ligt op mode, interieur en design. Naast algemene functies als een hotel, bibliotheek, café-restaurant, tv-studio en een huiswerkplaats betekent dit dat een groot deel van de remise ingevuld gaat worden met creatieve bedrijven op het gebied van mode, interieur en design.

Besluitvorming
Bewoners en ondernemers van stadsdeel West kunnen tot 22 oktober hun mening geven over het principevoorstel. Het DB neemt na 22 oktober een besluit over het definitieve voorstel voor de tramremise. De deelraad van stadsdeel West bespreekt dit voorstel op dinsdag 30 november. Besluitvorming in de deelraad vindt plaats op dinsdag 14 december.
---