Artsen zonder Grenzen

Watersnood Pakistan: minder water maar niet minder noden

23-09-2010

Het is bijna twee maanden na het begin van de overstromingen, en de teams van Artsen zonder Grenzen zijn nog steeds op grote schaal actief in Pakistan. Dat het water in sommige gebieden langzaam wegtrekt betekent namelijk niet dat de medische noden verminderen. Integendeel.

Epidemieën

`We maken ons nog steeds zorgen dat er epidemieën zullen uitbreken. Alle elementen daarvoor zijn aanwezig," zegt Sylvain Groulx, die het project van Artsen zonder Grenzen in de stad Sukkur leidt. `Slecht sanitair en vuil water, mensen die op elkaar gepakt in kampen leven. Met het terugtrekkende water kunnen malaria, diarree en shigella, een ziekte die bloederige diarree veroorzaakt, zich gemakkelijk verspreiden, want de mensen zijn erg kwetsbaar.'

Ziekten voorkomen

In de verschillende overstroomde provincies organiseert Artsen zonder Grenzen dan ook programma's om de gezondheid van de bevolking zoveel mogelijk te ondersteunen. Daarbij worden patiënten met diarree in gespecialiseerde centra opgevangen, maar er worden ook rehydratatiezouten en zuiver water uitgedeeld, juist om diarree te voorkomen. Elke dag zuiveren teams van Artsen zonder Grenzen al meer dan 940.000 liter water en die hoeveelheid zal in de komende dagen nog toenemen.

Ondervoeding

Naast water is ook voedsel een probleem. Artsen zonder Grenzen behandelde al 1.100 ondervoede kinderen, vooral in de provincies Belutsjistan en Sindh. Dat aantal kan echter nog sterk stijgen. `We verwachten veel ondervoeding te vinden in een aantal landelijke gebieden waar we binnenkort aan de slag gaan. De hulpverlening heeft die gebieden nog niet bereikt en de mensen hebben er nog geen enkele vorm van hulp gekregen. Dit weekend zullen we een beter zicht hebben op hoeveel ondervoeding daar werkelijk is,' aldus Sylvain Groulx.

40.000 consulten

Daarnaast zijn er nog de andere medische activiteiten. Teams van Artsen zonder Grenzen werken in 8 ziekenhuizen en runnen 11 mobiele hulpposten, die in afgelegen gebieden medische hulp bieden. Naast de verzorging van patiënten met ondervoeding of diarree, verlenen de teams in ziekenhuizen en hulpposten ook andere medische diensten, zoals medische spoedhulp, operaties, kraamzorg, enz. Sinds het begin van de ramp zijn er nu meer dan 40.000 medische consulten uitgevoerd.

Grote noden

De situatie in Pakistan komt nu langzaam in een fase waarin de noden minder acuut zijn, maar niet minder groot. Artsen zonder Grenzen blijft nieuwe zones verkennen en ontdekt nog steeds groepen mensen die nog geen hulp ontvingen. De hulpprogramma's worden dan ook onverminderd voortgezet. Op dit moment zijn in Pakistan voor Artsen zonder Grenzen zo'n 160 internationale en 1.500 Pakistaanse medewerkers aan de slag.