FNV KIEM

Werkzoekende grafici worden procesoperator

donderdag 23 september 2010

Actueel vanuit een moeilijke positie in de grafimediabranche naar een nieuwe uitdaging in de procesindustrie. Die stap willen dertig werkzoekenden in de regio Rotterdam de komende maanden maken. Vanaf 20 september worden zij omgeschoold om begin volgend jaar als procesoperator aan de slag te gaan in de procesindustrie.

Nieuw perspectief werkloze grafici
Toen uitgeverij PCM eind vorig jaar besloot de deuren van haar grafisch bedrijf in Rotterdam-Charlois te gaan sluiten, kwamen de banen van 157 werknemers op de tocht te staan. Een groot probleem, want in de grafimediabranche overstijgt het aanbod van personeel de vraag aanzienlijk. In tegenstelling tot de procesindustrie waarbinnen er nog voldoende kansen zijn op werk. Diverse partijen uit de beide branches sloegen - samen met het Mobiliteitscentrum Rijnmond - de handen ineen en ontwikkelden een omscholingstraject om in ieder geval een deel van de werkloze grafici nieuw perspectief te bieden. Het project wordt financieel mogelijk gemaakt dankzij de inspanningen van C3 . Het mobiliteitscentrum deed hiervoor een beroep op de subsidie van het Europees Globaliserings Fonds die voor de grafimediabranche beschikbaar kwam.

Goede kans
De deelnemers aan het scholingstraject worden niet zomaar voor de leeuwen geworpen maar ondergaan eerst een uitgebreide test. Met de toets stelt Technicom vast op welk niveau de deelnemers kunnen instromen. Van 20 september tot uiterlijk 1 maart 2011 worden de deelnemers zodanig geschoold dat zij functies in de procesindustrie kunnen uitvoeren op leerarbeidsplaatsen. Want na de theorieopleiding zetten zij hun opleiding in de praktijk voort in bedrijven in de regio Rotterdam. Zij krijgen een betaalde leerwerkplaats en zijn vanaf dat moment dus niet meer afhankelijk van een WW-uitkering. Tijdens de opleidingsmaanden krijgen zij die uitkering wel alleen vervalt voor hen de sollicitatieplicht. Een mooie kans, maar voor de deelnemers die soms een leven lang voor één werkgever hebben gewerkt ook even wennen

Eigen kansen creëren
Vanuit de grafimediabranche zijn FNV KIEM, Mobiliteitscentrum C3, het A&O Fonds Grafimediabranche en CNV Media bij het project betrokken. Namens de procesindustrie nemen Kenniscentrum PMLF, Technicom en Vak & Werk Detachering deel. En daarnaast speelt UWV Werkplein Dynamostraat in Rotterdam een belangrijke rol.