Erasmus Universiteit Rotterdam

Promotie J.L. de Kruijk

Titel proefschrift
Poverty Dynamics

---

Promotors:
Prof.dr. J.F. Francois

---

Datum
23 september 2010 13:30

---

Locatie:
Woudestein, senaatszaal

---

Faculteit
Erasmus School of Economics (ESE)

Armoedebestrijding: Voorkomen net zo belangrijk als ontsnappen

Overheidsbeleid moet zich ook richten op niet-armen die bijna in armoede vervallen

Overheidsbeleid om armoede te verminderen, moet niet alleen erop gericht zijn om armen uit de armoede te halen, maar ook voorkomen dat niet-armen tot armoede vervallen. Dit stelt Hans de Kruijk in zijn proefschrift 'Armoede: ontsnappen en terugvallen - Met een empirische toepassing op de Malediven' . Beter onderwijs, gezinsplanning en meer arbeidsparticipatie moet de gezinnen uit de armoede helpen. De Kruijk promoveert op donderdag 23 september 2010 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

De Kruijk startte in 1997 een groot armoede onderzoek op alle 200 bewoonde eilanden van de Malediven. Hij volgde meer dan duizend dezelfde gezinnen over een periode van acht jaar. Hoewel een groot deel van de armen in de Malediven uit inkomensarmoede wist te ontsnappen, verviel tegelijkertijd een aanzienlijk deel van de niet-armen tot armoede. Grote gezinnen hebben bovendien moeite uit de armoede te ontsnappen, terwijl deze tegelijkertijd minder kwetsbaar zijn ten tijde van rampen.
Vooral in arme landen is een voortgezette opleiding voor vrouwen het beste voorbehoedmiddel, aldus De Kruijk.

De promovendus beschrijft de karakteristieken van de succesvolle gezinnen die uit inkomensarmoede wisten te ontsnappen en de karakteristieken van de gezinnen die tot inkomensarmoede vervielen te ontdekken en te beschrijven. Ook introduceert hij o.a. een nieuwe armoede-indicator met 12 dimensies: inkomen, gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid, huisvesting, transport, elektriciteit, communicatie, voedselzekerheid, milieuzekerheid, beschikbaarheid van drinkwater, en consumptiegoederen.

In het geval van de Malediven, zou de overheid kunnen overwegen meer aandacht te besteden aan de ontwikkeling van de twee noordelijke regio's, het verder stimuleren van toegang tot onderwijs en gezondheidszorg voor de eilandbevolking en het verder stimuleren van de ontwikkeling van de particuliere toeristensector in het hele land. Wat strategieën voor armoedevermindering van de gezinnen zelf betreft, concludeert De Kruijk dat meer onderwijs succesvol is, evenals het aangaan van een lening om te investeren, een grotere arbeidsparticipatie ook buiten het eigen eiland, met name in de overheidssector en in de toeristensector.