Senternovem

23-09-2010 |

Nieuwe norm Energieprestatie van Gebouwen - NEN 7120

Van EPN naar EPG

De nieuwe norm EPG NEN 7120 wordt op 1 januari 2011 van kracht. Deze nieuwe norm vloeit voort uit afspraken tussen overheid en marktpartijen, vastgelegd in het Lenteakkoord. De huidige EPN gaat al 15 jaar mee en is hard toe aan vernieuwing. Er komt een overgangsperiode waarin de "oude" EPN tot 1 juli 2011 gebruikt mag worden naast de nieuwe EPG NEN 7120.

NEN congres Presteren met energieprestatie 21 september 2010 Op 21 september 2010 organiseerde NEN, in samenwerking met VROM WWI en Agentschap NL het congres Presteren met energieprestatie! over de nieuwe norm Energieprestatie van Gebouwen (EPG). Het was een druk bezocht congres, waarbij alle disciplines die te maken hebben met de EPG, vertegenwoordigd waren. Dit congres was vooral bedoeld om de eerste informatie over de EPG te delen en de deelnemers de kans te geven van de norm te proeven. Op 30 september 2010 zal de Normsubcommissie de EPG behandelen. Na die datum volgt meer informatie.

Informatie over het NEN-congres kunt u vanaf 27 september 2010 vinden op www.nen.nl. Daar vindt u het verslag van de dag en het antwoord op de 10 meest gestelde vragen, en een foto-impressie. Wijzigingsdatum |

23-09-2010