Gemeente Tilburg

Persbericht
23 september 2010

Subsidie voor bewaren collectie Muzima

Collectie blijft tot eind 2011 behouden op huidige locatie

Het college heeft deze week besloten om een subsidie te verlenen aan de Stichting Muzima. De subsidie is een bijdrage in de kosten om de collectie muziekinstrumenten te kunnen bewaren op de locatie aan de Lovense Kanaaldijk. Voor de rest van het jaar 2010 ontvangt de stichting een eenmalig bedrag van 15.000,- euro. Het college stelt aan de raad voor om ook voor 2011 een eenmalige bijdrage van 30.000,- euro te geven.

"De muziekinstrumentencollectie van Muzima, en dan met name de Kesselscollectie, is als industrieel erfgoed van waarde voor de identiteit van de stad Tilburg", licht wethouder Marjo Frenk (cultuur ) het besluit toe. "Daarom wil het college graag dat deze collectie bewaard blijft, vandaar de bijdrage in de kosten voor opslag."

Dröge-complex

Muzima was één van de partners om in het Dröge-complex samen met andere erfgoedaanbieders een cluster voor Levend Erfgoed te vormen. De uitkomsten van een verkennend onderzoek naar de herbestemming van het Dröge-complex, inclusief de aanzienlijke financiële kosten daarvan, hebben de gemeente in maart 2010 er toe doen besluiten de ontwikkeling en exploitatie van het Dröge-complex niet door te zetten. "Daarom gaan we nu met het culturele veld in de stad samen bekijken hoe we het aanbod en de presentatie van het Tilburgse culturele erfgoed kunnen vormgeven", aldus Frenk. "We proberen om erfgoedcollecties op een goeie manier zichtbaar te maken, zodat inwoners er ook van kunnen genieten."

In de nieuwe cultuurnota voor de periode 2011-2015 zal de gemeente alternatieven aandragen voor het behoud en de expositie van de Tilburgse erfgoedcollecties. Frenk: "Stichting Muzima zal worden betrokken bij de ontwikkeling van het beleid en zal zo kunnen bijdragen aan de conceptontwikkeling voor een dynamische, inspirerende presentatie van erfgoedcollecties. Om die reden investeren wij nu niet in de exploitatie van Muzima als zelfstandig museum. Onze financiële ondersteuning is uitsluitend gericht op het bewaren van de collectie. Nog niet op presentatie daarvan." De nieuwe cultuurnota is naar verwachting rond de jaarwisseling gereed.

---