FNV Bondgenoten

FNV Bondgenoten in hoger beroep in zaak bedrijfsarts Flextronics

FNV Bondgenoten gaat in hoger beroep in de zaak tegen een bedrijfsarts van Flextronics. Het medisch tuchtcollege Eindhoven legde de arts eerder een waarschuwing op, maar de vakbond wil een zwaardere sanctie. De bedrijfsarts ontkende dat een werknemer gezondheidsklachten door werk had opgelopen, terwijl de klachten aanwijsbaar door het werken met bestrijdingsmiddelen waren ontstaan.

De vakbond wil dat bedrijfsartsen weer onafhankelijk worden, en dus niet meer in de positie worden gebracht om het bedrijfsbelang zwaarder te wegen dan het gezondheidsbelang van de werknemer.

Jan de Jong, bestuurder FNV Bondgenoten: "Deze bedrijfsarts is tekort geschoten in zijn zorgplicht tegenover de werknemer. Bovendien heeft hij laten zien dat hij bereid is te liegen en zelfs ten koste van de werknemer te handelen. Arbodiensten zouden volstrekt onafhankelijk moeten zijn. Er zijn bij mij inmiddels elf zaken bekend waarin bedrijfsartsen zijn veroordeeld, omdat die het belang van het bedrijf zwaarder wogen. En dat is waarschijnlijk maar het topje van de ijsberg."

De bedrijfsarts krijgt ook een tweede klacht tegen zich voor het schenden van het medisch beroepsgeheim. De Jong: "Hij heeft het medisch dossier van de werknemer aan derden overlegd, in het belang van de werkgever, zonder toestemming van de patiënt. We weten dat dit vaker voorkomt, maar door de beslotenheid waarin het gebeurd is het meestal lastig te bewijzen. Je bent totaal afhankelijk van de bedrijfsarts die notities maakt en bepaalt wat er wel of niet gebeurd. Terwijl mensen in een uiterst kwetsbare en afhankelijke positie zitten door hun ziekte."

De bedrijfsarts stuurde de huisarts van een werknemer met gezondheidsklachten informatie toe, waarin hij verwees naar een onderzoek waaruit zou blijken dat de klachten niet door het werk kwamen. Dit onderzoek bestond echter niet. Bovendien was de bedrijfsarts op de hoogte van een eerder onderzoek bij Flextronics. Daaruit was juist gebleken dat de oorzaak van gezondheidsproblemen bij elf andere werknemers wel degelijk in hun werk lag: het lossen van containers die gezondheidsschadelijke gassen bevatten.

De arbodienst en bedrijfsartsen staan onder druk van de werkgever. Die kan een andere arbodienst nemen als het resultaat niet bevalt. In de praktijk leidt een kritische houding van een bedrijfsarts dan ook regelmatig tot vervanging van de betreffende dienst. Ook binnen de medische wereld is er twijfel over de positie van de bedrijfsarts. Het is volgens De Jong dan ook zeer de vraag of de bedrijfsgezondheidszorg op deze wijze wel in goede handen is. De Jong:"We benaderen de politiek hierover om duidelijk te maken dat het zo niet kan."

FNV Bondgenoten deed eind vorig jaar aangifte over de arbozaak bij Flextronics, nadat de bond in 2009 herhaaldelijk alarm had geslagen over wantoestanden bij Flextronics. Dit werd ook bevestigd door onderzoek van de arbeidsinspectie. In februari 2010 constateerde de Arbeidsinspectie na herhaaldelijk bezoek dat de situatie bij Flextronics is verbeterd.