Ministerie van Defensie

Nieuwe brochure nationale operaties

23 september 2010, 13.38 uur

Het ministerie van Defensie heeft een nieuwe brochure samengesteld die het takenpakket rond nationale operaties en noodhulp beschrijft. De uitgave biedt inzicht in de complexe omgeving waarin deze operaties worden uitgevoerd en geeft een overzicht van de middelen die Defensie daarvoor tot zijn beschikking heeft.

De publicatie haalt onder meer de verschillende instanties aan die betrokken zijn bij nationale operaties en biedt inzicht in de onderlinge relaties. Daarnaast geeft het een overzicht van Defensiecapaciteiten die worden ingezet voor deze taken.

Het ondersteunen van civiele autoriteiten is de derde hoofdtaak van de krijgsmacht. Niet iedereen weet dat altijd 4000 militairen, 24 uur per dag paraat staan om te helpen bij grote nationale rampen.

Belangrijke taken

Minister Eimert van Middelkoop benadrukt het belang van nationale operaties: "De aandacht gaat altijd naar de missies in het buitenland, maar we moeten niet vergeten dat Defensie ook in Nederland ingezet wordt voor vrede en veiligheid. De krijgsmacht beschikt ook over specialistische kennis en capaciteiten waarmee hoogwaardige ondersteuning aan het civiele bestuur in Nederland wordt geleverd."

De brochure Nationale operaties en (inter-)nationale noodhulp is alleen digitaal beschikbaar op de website van Defensie.

Verwijzingen

* Nationale operaties en (inter-)nationale noodhulp * Brochure | 23 september 2010 | pdf, 46 pagina's, 721 KB

Zie het origineel