Royal Haskoning


23-09-2010
Jeroen Langeveld leidt onderzoek naar verbetering rioolsystemen Afvalwaterketenspecialist Jeroen Langeveld van Royal Haskoning is per 1 september 2010 benoemd als directeur van het kennisprogramma Urban Drainage. Hij leidt het onderzoek van de TU Delft en de stichting RIONED dat zich onder meer richt naar de verbetering van de huidige rioolsystemen in ons land.
De stichting RIONED verenigt de partijen, waaronder overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen, die bij de rioleringszorg betrokken zijn. De sector heeft van de overheid de opdracht gekregen om in 2020 doelmatiger en efficiënter te gaan werken. Jeroen Langeveld is de leider van het onderzoek dat de verschillende mogelijkheden in kaart moet gaan brengen. Zo is beter inzicht nodig in het functioneren van de riolering om de goede maatregelen te kunnen bepalen. Ook moet de sector van de overheid bezuinigen en gaan de komende jaren veel specialisten uit het vakgebied met pensioen. Daar komt bij dat er in de toekomst wellicht op een hele andere manier met water en reststoffen wordt omgegaan. `Wanneer we bijvoorbeeld het dreigende tekort aan fosfaat willen oplossen door de stof uit urine terug te winnen, moet het hele sanitatie- en rioleringssysteem op de schop. Hier ga ik mij als associate professor intensief mee bezig houden', aldus Jeroen Langeveld.