Gemeente Utrecht

Begroting 2011:De gemeenteraad Utrecht vraagt mening inwoners

De gemeenteraad nodigt inwoners van Utrecht en vertegenwoordigers van organisaties in de stad uit om op dinsdag 5 oktober hun mening te geven over de gemeentebegroting 2011. Utrechters kunnen tijdens de raadsinformatieavond reageren op de begrotingsvoorstellen van het college en de raad suggesties en alternatieven meegeven.

Ieder jaar doet het college van burgemeester en wethouders een voorstel voor de begroting van het jaar daarop. In de begroting staat waar de gemeente het beschikbare geld voor 2011 aan uitgeeft. De gemeenteraad bespreekt de begrotingsvoorstellen, wijzigt er in en stelt de begroting vast. Voor dit definitieve besluit wil de raad graag de mening van de inwoners horen. De gemeenteraad houdt hiervoor op dinsdag 5 oktober van 19.30 tot 22.30 uur een Hoor- en Wederhoorbijeenkomst in de raadzaal van het stadhuis tijdens de raadsinformatieavond.

Meepraten

Inwoners en vertegenwoordigers van organisaties in de stad kunnen zich aanmelden om mee te praten over de begroting via het aanmeldformulier op internet: www.utrecht.nl/raadsinformatieavond. Aanmelden kan tot en met woensdag 29 september. Meer informatie over de begroting 2011 staat op internet: www.utrecht.nl/gemeenteraad en www.utrecht.nl/begroting. De Hoor- en Wederhoorbijeenkomst is rechtstreeks te volgen op StadsTV van RTV Utrecht en via internet: www.utrecht.nl/gemeenteraad/vergadering-online.

Vervolg

De gemeenteraad voert het eerste, algemene, debat over de begroting op donderdag 7 oktober. In de week van 25 oktober bespreken de raadscommissies de begroting. De gemeenteraad stelt de begroting vast op 11 november.

Raadsinformatieavond

De gemeenteraad houdt tweewekelijks een raadsinformatieavond op dinsdag. Naast de Hoor- en Wederhoorbijeenkomst over de begroting staan onder andere de volgende onderwerpen op het programma: Rapportage en onderzoek Krachtwijken en bestemmingsplan Hart van Hoograven-Zuid. Het volledige programma staat op internet; www.utrecht.nl/raadsinformatieavond.Gemeente Utrecht