Gemeente Rotterdam

presentatie biedboek gevangeniscomplex noordsingel

22 september 2010 | rotterdam | persbericht

Op 22 september 2010 hebben het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB*, ministerie van Financiën) en de Rijksgebouwendienst (ministerie van VROM) het biedboek voor de verkoop van het gevangeniscomplex Noordsingel officieel uitgereikt aan wethouder Karakus van de gemeente Rotterdam en portefeuillehouder Berndsen van deelgemeente Noord. Het gevangeniscomplex wordt over drie jaar gesloten en is nu al aangeboden aan de markt. De openbare verkoop met voorselectie van het complex is gepland voor 14 juli 2011. De eisen die worden gesteld aan de herontwikkeling van de gevangenis zijn opgenomen in het biedboek. Tot eind oktober is het biedboek digitaal beschikbaar bij het RVOB voor geïnteresseerde marktpartijen .

Het biedboek
Het Rijk en de gemeente Rotterdam hebben in 2005 afgesproken samen te streven naar een herontwikkeling van het Noordsingelcomplex, waaronder het Huis van Bewaring, het voormalig gerechtsgebouw en het notarieel archief horen. Bij de herontwikkeling wordt rekening gehouden met behoud van de monumentale waarde van de gebouwen, met duurzaamheid en met de kwaliteit voor de buurt. De afspraken daarover zijn vertaald in de kaders voor de projectvisie. Deze kaders zijn opgenomen in het biedboek.

Het draait in de herontwikkeling dus om kwaliteit. Naast voldoende kwaliteit van de projectvisie van de koper, is de verkoopopbrengst ook van belang. Het resultaat moet uiteindelijk een evenwicht zijn tussen ambities en opbrengst.

Hoe kwam het biedboek tot stand?
Het biedboek is tot stand gekomen door samenwerking tussen het Rijk en de gemeente Rotterdam en met inbreng van de omwonenden. De gemeente heeft een masterplan opgesteld waarin de haalbaarheid van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het plangebied is aangetoond en de risico's in beeld zijn gebracht. Relevante aspecten, zoals milieu en bodem, zijn onderzocht en vermeld in het biedboek.

Daarnaast is gevraagd naar ideeën van omwonenden voor de toekomst van het gevangeniscomplex. Bij het vaststellen van de kaders is rekening gehouden met die wensen. De ideeën zijn door omwonenden vastgelegd in een boekje en een fotodoek, dat is onthuld op 22 september. Het doek heeft een plek gekregen op de voorkant van de gevangenismuur.

De selectie
In de selectiefase krijgen marktpartijen gelegenheid hun visie te leveren op de ontwikkeling van het gebied en een globaal bod uit te brengen. Een selectiecommissie onder voorzitterschap van de Rijksbouwmeester beoordeelt en selecteert de projectvisies. Uit de geselecteerde groep marktpartijen mogen maximaal vijf partijen die het hoogste globale bod hebben uitgebracht, meedoen aan de verkoop bij inschrijving. Zij leveren vervolgens hun uitgewerkte projectvisie in en doen een definitief bod.

De procedure na verkoop
Nadat het complex is verkocht, start de bestemmingsplanprocedure op basis van de uitgewerkte projectvisie van de koper. De daadwerkelijke levering en betaling van de koopsom is in januari 2014. In de tussenliggende periode kunnen de plannen voor de herontwikkeling worden uitgewerkt.

Meer informatie voor de pers:
Paula Keun, persvoorlichter RVOB, 06 1830 4410

Opvragen van het biedboek kan tegen betaling en per e-mail: oiw@rvob.nl.


* Het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) realiseert ruimtelijke en financiële doelen voor het Rijk. Dat gebeurt door (gebieds)ontwikkeling, beheer, aan- en verkoop van rijksgronden en
-gebouwen.