Gemeente Tilburg

Nummer
2010298BW
Datum
23 september 2010

College ondersteunt nieuwe visie Westermarkt
'Revitalisatie Westermarkt is hoognodig'

Het college van B&W ondersteunt de visie van de stichting Commissie Herstructurering Westermarkt (CHW) en Heijmans Vastgoed BV op de herstructurering voor winkelcentrum Westermarkt.
"Met dit ambitiedocument kunnen we aan de slag om het gebied Westermarkt de komende jaren toekomstbestendig te maken" aldus wethouder Erik de Ridder (Economie). Het plan van CHW en Heijmans Vastgoed BV voorziet in een uitbreiding van 5.000 m2 voor retail en horeca, 115 grondgebonden woningen/(zorg)appartementen en een openbare parkeergarage met drie lagen met circa 580 parkeerplaatsen. Wethouder De Ridder: "De Westermarkt is een belangrijk, goedlopend wijkwinkelcentrum. Deze revitalisering is hoognodig om het centrum klaar te maken voor de toekomst en de uitstraling te geven die daarbij past. Met nieuwbouw van woningen en uitbreiding van het aantal m2 winkeloppervlak moet behoudend worden omgegaan, maar wij denken actief mee met de CHW en Heijmans over de definitieve invulling van het gebied." In het plan is ook een derde supermarkt beoogd. Hier wil het college geen medewerking aan verlenen. De Ridder: "Een extra supermarkt is niet wenselijk gezien de concurrentiepositie met buurtwinkelcentra die in de nabijheid liggen, zoals het Paletplein, Bernardusplein en Intermezzo. Ik kan mij wel voorstellen dat er een andere grote trekker dan een supermarkt zich in het winkelcentrum Westermarkt vestigt." Historie
De Westermarkt kent een lange voorgeschiedenis van pogingen tot herstructurering. Doordat er meerdere vastgoedeigenaren in het gebied zitten is het lastig gebleken een gezamenlijke visie te ontwikkelen.
Een breed gedragen plan was voor de gemeente Tilburg een absolute eis om het herstructureringsinitiatief te ondersteunen. Met de oprichting van de CHW, waarin een meerderheid van de vastgoedeigenaren is vertegenwoordigd, is aan dit voorbehoud voldaan.
Het ingediende visiedocument dient als basis voor verdere ontwikkeling met inachtneming van enkele algemene uitgangspunten. De ontwikkeling dient budgettair neutraal te zijn, de gemeente is bereid openbaar gebied in te brengen, het toekomstig parkeerbeleid moet gelijk zijn bij alle wijkwinkelcentra, geen derde supermarkt, met uitbreiding van het aantal m2 winkeloppervlak dient behoudend omgegaan te worden en bestaande woningbouw moet worden opgeknapt.
Dit persbericht beschrijft activiteiten die horen bij de uitvoering van eerder vastgesteld beleid.