Provincie Friesland


------

PERSBERICHT

Nummer: 211 MtW
Datum: 23 september 2010

Solide begroting houdt Fryslân op koers

Ondanks een financieel onzekere tijd gaat de provincie Fryslân verder met het uitvoeren van de afgesproken ambities. Alles staat in het teken van het afmaken van de projecten waarover eerder overeenstemming is bereikt. 'We vinden het nodig om in onzekere tijden te kiezen voor een solide begroting, waarbij we wel de ambities van ons college realiseren,' zegt gedeputeerde Sjoerd Galema van Financiën.

'We willen een betrouwbare overheid zijn. We komen onze afspraken na', zegt gedeputeerde Galema. 'Maar we verwachten nog meer onheil uit Den Haag, dat 18 miljard wil bezuinigen. Dat is een enorm bedrag, waarvoor de provincies - bovenop de 300 miljoen per jaar die ze al moeten inleveren - voor een deel opnieuw in beeld zijn. Daarom willen we een buffer opbouwen, om op slecht weer voorbereid te zijn.'

Bekend is dat de provincie in 2011 en daarna structureel E 22,2 miljoen minder inkomsten heeft. Wat je elk jaar minder krijgt, kun je ook niet meer uitgeven. Onder dat motto heeft het College gekeken hoe het de eigen ambities, zoals opgenomen in het coalitieakkoord, toch kan realiseren. Dat is gelukt, door scherpere keuzes te maken en sommige projecten soberder of in fases uit te voeren.

Instellingen die structureel subsidie van de provincie ontvangen, krijgen in 2011 geen inflatiecorrectie. Subsidies voor tijdelijke projecten worden veelal beëindigd. Ook voor de eigen provinciale organisatie is er geen inflatiecorrectie. Daarnaast bezuinigt het College E 6 miljoen op de eigen provinciale organisatie.

De Begroting 2011 is de laatste van het huidige college. Om alle mogelijkheden voor de toekomst open te houden, kiezen Gedeputeerde Staten ervoor om geen nieuw beleid meer te starten, of het moet gaan om urgente zaken die geen enkel uitstel verdragen. Galema: 'Maar geen dingen die tot ver na 2011 lopen. Dat hoeft ook niet, want we hebben nog genoeg klussen in uitvoering. We willen ruimte creëren voor een nieuw College, dat er na de Statenverkiezingen in maart 2011 zal komen. Goed rentmeesterschap, daar staan we voor.'

Provinciale Staten stellen de Begroting 2011 in november vast..


---- --