Provincie Noord-Holland

PERSBERICHT
Bedrijventerrein Beverkoog verdient aandacht Provincie Noord-Holland

De CDA-Statenfractie Noord-Holland vindt het de hoogste tijd worden dat de provincie Noord-Holland onderzoekt, hoe het bedrijventerrein De Beverkoog kan worden gerevitaliseerd. Een noordelijke ontsluiting van het bedrijventerrein is hierin onontbeerlijk. "Voor de werkgelegenheid in de regio Alkmaar en de betrokken ondernemers is het voortbestaan en de revitalisering van dit bedrijventerrein van groot belang."De Beverkoog is een aantrekkelijk bedrijventerrein langs de N242 bij Alkmaar. Het is ruim 25 jaar geleden ontwikkeld en biedt plaats aan circa 425 bedrijven met circa 4000 werknemers uit de regio. Toch spat de dynamiek er niet vanaf. Dat heeft alles te maken met de smalle en beperkte toegang; er is maar één toegangsweg. Uit het oogpunt van veiligheid is dit niet goed. Bovendien moet aanrijdend verkeer uit het noorden kilometers omrijden om dit terrein te bereiken. Als daar niet snel verandering in komt, zullen steeds meer bedrijven zich genoodzaakt voelen zich ergens anders te vestigen. Studies wijzen uit dat revitalisatie van het bedrijventerrein op termijn zal zorgdragen dat er honderden arbeidsplaatsen bij kunnen komen. CDA-Statenlid Cees Broekhoven, die het bedrijventerrein onlangs heeft bezocht, begrijpt de zorg van de ondernemers en van de gemeente Alkmaar. "De potentie van dit bedrijventerrein moet benut worden. Vanuit de provincie is er beleid, via het HIRB, om bestaande bedrijventerreinen te revitaliseren. Als De Beverkoog zich kan ontwikkelen tot een hoogwaardig bedrijventerrein, zou dat ook de werkgelegenheid in de regio ten goede komen. Maar, dan moet die noordelijke ontsluiting er wel komen. Deze ontsluiting helpt om het bedrijventerrein nieuw economisch elan te geven" Ook CDA-Statenlid Claudia Herbeck ziet het ontbreken van een noordelijke ontsluiting als de belangrijkste oorzaak voor de huidige achteruitgang van het bedrijventerrein. "Dat is des te vreemder, omdat de provincie die noordelijke ontsluiting wel, ooit, heeft toegezegd." Daarom willen beide CDA-Statenleden dit onderwerp met spoed op de agenda van Provinciale Staten brengen.

Met het beleid van de Provincie Noord-Holland, zoals vastgelegd in de structuurvisie, wordt ingezet op het minimaliseren van nieuwe bedrijventerreinen en bestaande bedrijventerreinen te verduurzamen en te verdichten. Het goed blijven functioneren van bestaande bedrijventerreinen is hierbij uitgangspunt.