Ingezonden persbericht


Van Dalen houdt vinger aan de pols bij vrijhandelsverdrag EU-India

Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) heeft schriftelijke vragen gesteld aan de Europese Commissie over arbeidsrechten in het aankomende vrijhandelsverdrag met India. Van Dalen: ,,Ik hoor hier te verschillende geluiden over en ik wil er zeker van zijn dat hierover wordt gesproken bij de onderhandelingen."

De onderhandelingen tussen de EU en India over een vrijhandelsverdrag zijn in volle gang. Het Europees Parlement heeft op 26 maart 2009 een resolutie aangenomen waarin het aangeeft wat haar eisen zijn voor het te sluiten handelsverdrag. Hierin wordt nadrukkelijk de eis neergelegd om een 'uitvoerig ontwikkelingshoofdstuk' in het verdrag op te nemen, dat tevens 'aan het standaardmechanisme voor geschillenbeslechting onderworpen moet zijn'.

Vorig jaar liet de Commissie weten dat een ambitieus hoofdstuk over duurzame ontwikkeling een belangrijk doel van de EU in bilaterale handelsverdragen is, en bevordering van de vier fundamentele arbeidsrechten een 'key objective'. De EU heeft onlangs een vrijhandelsovereenkomst met Zuid-Korea afgesloten met een dergelijk hoofdstuk.

Tijdens een bezoek (in april 2010) aan India door de India-delegatie van het Europees Parlement, waar Peter van Dalen deel van uitmaakt, en via verschillende contacten is het duidelijk geworden dat er van Indiase zijde geen enkele belangstelling lijkt te bestaan voor een dergelijk ontwikkelingshoofdstuk. De Indiërs zeggen vrijwel unaniem onder geen beding 'niet handelsonderwerpen' in het vrijhandelsverdrag te willen opnemen. Van Dalen maakt zich hierover zorgen: ,,Het mag niet zo zijn dat in dit verdrag alleen maar wordt gekeken naar macro-economische belangen, terwijl de rechten en de zorgen van individuele arbeiders genegeerd worden".

De Europarlementariër heeft vandaag de volgende vragen gesteld:


1) Houdt de Commissie in de onderhandelingen nog altijd vast aan de eis een 'uitvoerig ontwikkelingshoofdstuk', met o.a. vermelding van de vier fundamentele arbeidsrechten, dat tevens 'aan het standaardmechanisme voor geschillenbeslechting onderworpen moet zijn', in het vrijhandelsverdrag op te nemen?


2) Zal de Commissie de onderhandelingen afbreken indien van Indiase zijde niet aan deze eis wordt tegemoetgekomen?


3) Wat kan de Commissie melden met betrekking tot de voortgang van de onderhandelingen; in welke fase zijn de onderhandelaars aangekomen?