Rijksvoorlichtingsdienst

Prins van Oranje reikt prijzen uit voor wetenschap en kunst

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje reikt donderdag 23 september 2010 in de Beurs van Berlage te Amsterdam zes internationale prijzen uit op het gebied van wetenschap en kunst en vijf prijzen voor jonge Nederlandse wetenschappers. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens een bijzondere zitting van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. De Prins houdt op deze bijeenkomst een toespraak.

De Heinekenprijzen en Heineken Young Scientists Awards worden beschikbaar gesteld door de Dr. H.P. Heinekenstichting en de Stichting Alfred Heineken Fondsen. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen selecteert de winnaars. De winnaars van de Heinekenprijzen voor wetenschap ontvangen 150.000 US dollars, de winnaar van de Heinekenprijs voor de kunst krijgt 50.000 euro uitgereikt en de winnaars van de vijf prijzen voor jonge wetenschappers 10.000 euro. De prijzen worden om de twee jaar uitgereikt.

De Duitse wetenschapper Franz-Ulrich Hartl (1957) ontvangt de Dr. H.P. Heinekenprijs voor de Biochemie en de Biofysica 2010 voor zijn baanbrekende werk op het gebied van de rol van 'chaperonnes' bij de vouwing van eiwitten in een cel. Hartl is directeur van het Max Planck Instituut voor Biochemie in Martinsried, Duitsland.

De Nederlandse kunstenaar Mark Manders (1968) ontvangt de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst 2010 voor de consistente wijze waarop hij met beeldtaal een intrigerende eigen wereld weet te scheppen, die alle ruimte laat voor vrije associatie en die zich vastzet in het geheugen.

De Amerikaanse wetenschapper Ralph Steinman (1943) ontvangt de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Geneeskunde 2010 voor zijn ontdekking van de rol van dendritische cellen in het immuunsysteem. Steinman is verbonden aan de Rockefeller University in New York, Verenigde Staten.

De Engelse wetenschapper Rosamond McKitterick (1949) ontvangt de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Historische Wetenschap 2010 voor de fundamentele herijking die zij tot stand heeft gebracht van ons beeld van de Karolingers en van de verwevenheid van politiek, religie en geleerdheid in hun tijd. McKitterick is verbonden aan de Universiteit van Cambridge, Verenigd Koninkrijk.

De Amerikaanse wetenschapper David Tilman (1949) ontvangt de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Milieuwetenschappen 2010 voor de wijze waarop hij door een combinatie van wiskundige theorieën, laboratoriumonderzoek en veldexperimenten een fundamentele bijdrage heeft geleverd aan de ecologie. Tilman is verbonden aan de Universiteit van Minnesota, Verenigde Staten.

De Amerikaanse wetenschapper Michael Tomasello (1950) ontvangt de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Cognitiewetenschap voor het begrip dat zijn multidisciplinaire onderzoek ons heeft gegeven van cognitieve processen bij primaten in het algemeen en taalverwervingsprocessen bij mensen in het bijzonder. Tomasello is mededirecteur van het Max Planck Instituut voor Evolutionaire Antropologie in Leipzig, Duitsland.

De Heineken Young Scientists Awards voor excellente jonge wetenschappers worden dit jaar voor het eerst uitgereikt. De winnaars zijn Puck Knipscheer (Biochemie en Biofysica), Menno van Zelm (Geneeskunde), Remco Breuker (Historische Wetenschap), Appy Sluijs (Milieuwetenschappen) en Paola Escudero (Cognitiewetenschap).

Noot voor redacties (