Forum


23 september 2010

Masterclass: Tussen principes en pragmatisme. Subsidiëring van levensbeschouwelijke organisaties

Masterclass voor lokale bestuurders en ambtenaren

Subsidiëring van levensbeschouwelijke organisaties is een thema waarover verhitte debatten worden gevoerd. Feitelijke informatie over de daadwerkelijke praktijk inzake deze subsidierelatie is echter zelden voorhanden. FORUM heeft daarom in samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut een uitgebreid onderzoek naar deze praktijk uitgevoerd. Het onderzoek bestaat uit een enquête onder gemeenten, en een aantal gedetailleerde casusbeschrijvingen. Tijdens deze masterclass wil FORUM de onderzoeksresultaten delen en een eerste reflectie hieromtrent aanjagen.

Allereerst zal het onderzoeksrapport overhandigd worden aan Mark Frequin, Directeur-Generaal Wonen, Wijken en Integratie. Vervolgens zullen rechtsfilosofen Wibren van der Burg en Paul Cliteur vanuit hun wetenschappelijke discipline ingaan op de verhouding tussen overheid en religie. Hierbij zal onder meer de neutraliteit van de overheid aan bod komen: wat betekent deze neutraliteit eigenlijk, of wat zou deze moeten betekenen? En welke consequenties heeft dat voor de samenwerking met, en financiering van, levensbeschouwelijke organisaties?

Daarna presenteert Maarten Davelaar (Verwey-Jonker Instituut) de bevindingen en conclusies van het onderzoek naar de subsidiëring van levensbeschouwelijke organisaties door Nederlandse gemeenten. Ineke Smidt zal op deze resultaten reageren vanuit haar functie als wethouder Wmo, Participatie, Zorg en Inkomen van de gemeente Almere. Tot slot zal er op basis van de onderzoeksresultaten en de ervaringen van de deelnemers gediscussieerd worden over
de gewenste vormgeving van de (subsidie)relatie tussen gemeenten en levensbeschouwelijke organisaties.

Programma
12.30 uur
Inloop met lunch
13.00
Welkomstwoord, en overhandiging van het onderzoeksrapport aan Mark Frequin, Directeur-Generaal Wonen, Wijken en Integratie bij het ministerie van VROM;
Sadik Harchaoui, Voorzitter Raad van Bestuur, FORUM 13.15
De neutrale overheid. Subsidie voor religieuze organisaties - maar onder voorwaarden
Wibren van der Burg, Erasmus Universiteit Rotterdam 13.40
Naar een seculier subsidiebeleid
Paul Cliteur, Universiteit Leiden
14:05
Vragen en discussie
14.20
Pauze
16.30
Presentatie van Tussen principes en pragmatisme. Een onderzoek onder Nederlandse gemeenten naar de subsidiëring van levensbeschouwelijke organisaties
Maarten Davelaar, Verwey-Jonker Instituut
15.00
Reactie vanuit de bestuurlijke praktijk
Ineke Smidt, Wethouder Wmo, Participatie, Zorg en Inkomen, gemeente Almere
15.15
Discussie naar aanleiding van het onderzoek
16.15
Samenvatting, afsluiting
16.30
Borrel

foto

Datum en plaats
23 september 2010
12.30 - 16.30 uur
Karel V
Geertebolwerk 1
Utrecht

Nadere informatie
Voor vragen over deze masterclass kunt terecht bij FORUM: Lars Nickolson
e-mail: l.nickolson@forum.nl
tel.: (030) 2974 340

Brochure met programma downloaden >

Doelgroep
Voor deze masterclass worden wethouders en ambtenaren uitgenodigd.

Doelstelling
De masterclass beoogt een gedegen overdracht van kennis over de feitelijk praktijk van de subsidiëring van levensbeschouwelijke organisaties door Nederlandse gemeenten. Daarnaast zullen verschillende overwegingen en argumenten worden aangereikt die van belang zijn voor het vormgeven van de (subsidie)relatie tussen gemeenten en levensbeschouwelijke organisaties.

Aanmelden
U kunt zich tot 17 september voor deze masterclass aanmelden via e-mail: m.roche@forum.nl onder vermelding van
`masterclass 23 september. Wilt u uw naam, gemeente, telefoonnummer en postadres vermelden? Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en een routebeschrijving.

Aan de deelname aan de masterclass zijn geen kosten verbonden. Wij vragen u wel dringend om bij verhindering tijdig af te melden aangezien het aantal plaatsen voor de masterclass beperkt is.