Universiteit van Amsterdam

Migrantenorganisaties versterkt tijdens bestuur Leefbaar Rotterdam


Promotie Sociologiedonderdag 23 september, 12.00 uur

Justus Uitermark ontwikkelde een nieuwe aanpak om veranderingen in machtsverhoudingen te verklaren en past deze aanpak toe op integratiepolitiek in Nederland. Met een netwerkanalyse van het publieke debat bracht hij verschuivende machtsrelaties in kaart. Aan de hand van 5.500 verwijzingen op de opiniepagina's van NRC Handelsblad, Trouw en De Volkskrant bestudeerde hij de vorming van tegenstellingen en coalities. Het blijkt dat culturalisten (debatdeelnemers die stellen dat onze - verlichte, liberale, Nederlandse - cultuur moet worden beschermd tegen - etnische en Islamitische - minderheidsculturen) hechtere relaties onderhouden en meer achter hun leiders staan dan hun (talrijke, maar gefragmenteerde) tegenstanders. Mede daardoor kon Ayaan Hirsi Ali grote invloed verwerven binnen het debat. Daarnaast onderzocht Uitermark hoe veranderingen in het debat doorwerken in het beleid van Amsterdam en Rotterdam. De resultaten zijn verrassend. In de periode dat Leefbaar Rotterdam de gemeente raad domineerde (2002-2006) zijn migrantenorganisaties over de hele linie eerder versterkt dan verzwakt. In Amsterdam daarentegen had slechts een klein aantal organisaties invloed en toegang tot subsidies. De verklaring voor deze opmerkelijke verschillen zoekt Uitermark in de institutionele structuur van beide steden; die institutionele structuur blijkt belangrijker dan het discours van het gemeentebestuur. Dhr. J.L. Uitermark: Dynamics of power in Dutch integration politics. Promotoren zijn dhr. prof. dr. W.G.J. Duyvendak en dhr. prof. dr. M.A. Hajer.
Locatie: Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 231, Amsterdam.