Gemeente Borsele

Woonvisie Borsele 2010-2015 `Groeien in Kwaliteit'

De gemeente Borsele presenteert op 23 september 2010 de Woonvisie Borsele 2010-2015 `Groeien in Kwaliteit'. Deze visie is een beleidsplan waarmee sturing kan worden gegeven aan de ontwikkelingen op de woningmarkt. Het is een basis om met elkaar te werken aan een goed functionerende woningmarkt.

Nieuwe woonvisie

De gemeente heeft een nieuwe woonvisie ontwikkeld, omdat de versie uit 2005 niet toegesneden was op de huidige ontwikkelingen op de woningmarkt: de economische recessie en de demografische ontwikkelingen zoals krimp, vergrijzing en ontgroening van de bevolking.

Inhoud Woonvisie Borsele

De Woonvisie Borsele 2010-2015 schetst een samenhangend beeld van de gewenste ontwikkeling van het wonen in onze gemeente tot 2015. Enerzijds is er aandacht voor de woningbehoefte, anderzijds voor de wenselijkheid van behoud van voorzieningen en het leefbaar houden van de verschillende kernen van Borsele.

Doel Woonvisie Borsele

De Woonvisie geeft geen gedetailleerd allesomvattend beeld, maar behandelt de hoofdlijnen van het beleid. Het geeft weer waar Borsele voor staat, wat de gemeente wil bereiken en wat de inzet is bij de onderhandelingen met externe partners met wie de gemeente deze doelstellingen wil realiseren. De Woonvisie zal dus functioneren als een beleidsplan waarmee sturing kan worden gegeven aan de ontwikkelingen op de woningmarkt.

Structuurvisie

De Woonvisie Borsele 2010-2015 `Groeien in Kwaliteit' is een logisch gevolg op de Borselse Structuurvisie. De Structuurvisie van de gemeente Borsele 2009-2014 is tot stand gekomen in een interactief proces met werksessies met de gemeenteraad en met vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld.

Woonvisie 2010-2015 raadplegen

U vindt de Woonvisie 2010-2015 onder dit bericht. De publieksversie is een samenvatting van de officiële Woonvisie Borsele 2010 - 2015 `Groeien in Kwaliteit'.
Woonvisie
Woonvisie publieksversie