Gemeente Utrecht

Geachte dames en heren,

Zoals gisteren reeds aangekondigd zal de VVD-fracties, bij monde van de heer drs. M.H. Dijk, mede namens de heer P.E.J. Werensteijn (Trots) tijdens het vragenuurtje in de raadsvergadering mondelinge vragen stellen inzake de huisvesting van een overlast gezin in Rhijnhoek door de gemeente. De betreffende vragen zijn hierbij gevoegd.
Gemeente Utrecht