Medisch Centrum Alkmaar

publicatiedatum: 23 september 2010

radioloog Wiarda winnaar 20e Pieter van Foreestwetenschapsprijs

Het was een spannende eindstrijd tussen de twee genomineerden voor de Pieter van Foreestwetenschapsprijs op 22 september in Medisch Centrum Alkmaar (MCA). Antoinette Stapel (nucleaire geneeskunde) en Bart Wiarda (radiologie) hielden een aansprekende presentatie waaruit de nut en noodzaak van hun onderzoek goed uit de verf kwam. Patiëntenbelang stond daarbij voorop. Uiteindelijk besliste de jury in het voordeel van Wiarda.

beter beeld darmwand
Wiarda deed onderzoek naar de toegevoegde waarde van de MRI-scan bij patiënten met dunne darmaandoeningen, zoals de ziekte van Crohn. In zijn onderzoek vergeleek hij de MRI's van patiënten die met een volle (met vloeistof gevulde) en een lege dunne darm een MRI kregen. De beelden gemaakt van een patiënt met een volle dunne darm gaven veel meer inzicht. Ontstekingen, poliepen en tumoren aan de darmwand waren beter zichtbaar. Met deze inzichten kan de arts bijvoorbeeld beter bepalen of behandeling met medicijnen mogelijk is, of dat gekozen wordt voor een chirurgische ingreep.

octrooi voor de Stapelkraag
Stapel ontwikkelde de 'Stapelkraag': een loodkraag voor patiënten die vanwege schildklieraandoeningen radioactief jodium 131 (I 131) kregen toegediend. Deze patiënten verblijven in de huidige behandelwijze een week lang geïsoleerd, met minimaal contact met zorgverleners en familie. Dit heeft grote impact op het welbevinden van de patiënt. Stapel redeneerde vanuit het omgekeerde principe van de radiologie, waar patiënten een kraag dragen tijdens de bestraling om te voorkomen dat het halsgebied in aanraking komt met straling. De Stapelkraag voorkomt dat het radioactieve materiaal in de patiënt uitstraalt op zijn omgeving. Inmiddels heeft Stapel octrooi aangevraagd en gekregen voor haar vinding.

implementatieprijs
Voor de derde keer werd de implementatieprijs uitgereikt. Deze prijs gaat naar degene die wetenschappelijk onderzoek heeft vertaald naar de dagelijkse ziekenhuispraktijk. Beide inzenders, het lab KCHI en de afdeling oncologie, kozen in hun aanpak voor een andere benadering van de patiënt. De winnende inzending bleek die van Mira Jong (teamleider oncologie), met het zorgpad stervensfase. Deze inzending brengt in beeld hoe de begeleiding van naasten in de laatste levensfase van de patiënt beter vorm kan krijgen. In het zorgpad is ook aandacht voor de nabestaanden na overlijden van de patiënt. Het lab KCHI koos voor het ontwikkelen van de folder '24-uurs urine-onderzoek' in meerdere talen, Engels, Turks en Arabisch. Het lab ontwikkelt zich tot een meer markt en klantgerichte organisatie en daar is dit een uitvloeisel van.

posterpijs
'Innovatief, gedegen en van hoge waarde voor de patiënten van het MCA', oordeelde de jury over de winnende poster van De Mulder c.s., arts-assistent op de afdeling cardiologie. Het onderzoek over 'Elevated Admission Glucose is Associated with Increased 5-year Mortality in Myocardial Infarction Patients, Irrespective of the Initially Applied Reperfusion Strategy' (het effect van hoge bloedsuikers bij patiënten met een hartinfarct) heeft een potentieel preventief karakter. Een eervolle vermelding ging naar Judith Wagter voor haar publicatie over het belang van coaching voor arts-assistenten.

beslissen: onderbuikgevoel of volgens de statistiek? De Pieter van Foreestwetenschapslezing werd uitgesproken door prof. dr. E. Steyerberg, bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Onder het motto 'goed beslissen vraagt om goed kunnen voorspellen' lichtte hij toe hoe medische beslissingen tot stand komen en welke voorspellers daadwerkelijk iets zeggen over het wel of niet aanslaan van de behandeling. Belangrijke voorspellers zijn leeftijd en geslacht van de patiënt, historie van zijn ziekte en, steeds vaker, genetische aanleg.