Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Roken maakt ruim 19.000 slachtoffers
Verbeteren levensverwachting vraagt om daadkrachtig beleid

Den Haag, 23 september 2010 - In 2009 zijn ruim 19.000 Nederlanders overleden aan de gevolgen van het roken. Het betreft ruim 13.000 mannen en ruim 6.000 vrouwen. Deze schattingen, gebaseerd op sterftegegevens van het CBS, zijn vandaag door het RIVM naar buiten gebracht. Het gaat hier om 14% van de ongeveer 134.000 mensen die in Nederland in dat jaar zijn overleden. Het voortijdig overlijden is het gevolg van door roken veroorzaakte ziektes als kanker, COPD en hart- en vaatziektes. Roken blijft daarmee de belangrijkste oorzaak van vroegtijdige sterfte.

De sterfte door roken onder mannen is met ruim 13.000 sterfgevallen in 2009 schrikbarend hoog. In absolute zin daalt het aantal sterfgevallen door roken bij mannen licht. Longkanker is met bijna 6.000 gevallen in 2009 nog steeds de grootste veroorzaker van sterfte door roken onder mannen. Het absolute aantal sterftegevallen door roken bij vrouwen is al jaren stabiel. Jaarlijks sterven ongeveer 6.000 vrouwen aan de gevolgen van het roken. Ook hier is de sterfte door longkanker de grootste boosdoener.

In totaal zijn in 2009 ruim 8.400 Nederlanders aan de gevolgen van door roken veroorzaakte longkanker overleden. Voor COPD en hart- en vaatziekten liggen deze aantallen op 4.800 en 4.100. Verder veroorzaakt roken andere vormen van kanker, zoals mondholte-, strottehoofd- en slokdarmkanker. Van alle sterfte door longkanker wordt 85% veroorzaakt door roken, van COPD is dat 78% en van coronaire hartziekten 21%. 'Deze cijfers tonen aan dat roken onverminderd grote schade toebrengt aan de gezondheid van Nederlanders', aldus Lies van Gennip, directeur van STIVORO, het expertisecentrum voor tabakspreventie. 'Aan veel bedreigingen van de gezondheid is weinig te doen. Roken is een oorzaak die wel te beïnvloeden is. Alle reden om fors in te zetten op het ontmoedigen van roken.'

Het kabinet heeft in de begroting van het ministerie van VWS ingezet op een toename in levensverwachting en van het aantal jaren in goed ervaren gezondheid. Niet roken draagt in belangrijke mate aan bij aan het aantal levensjaren en het aantal gezonde levensjaren. Ten opzichte van niet-rokers verliezen rokers in Nederland ongeveer 4,1 levensjaren en 4,6 gezonde levensjaren. Dit komt vooral doordat de ziekten door roken, zoals longkanker en coronaire hartziekten, ziekten zijn waaraan veel mensen vroegtijdig overlijden. 'Investeren in tabaksontmoediging blijft dus ontzettend belangrijk, zeker als Nederland de ambitie van een gezond land in Europa wil waarmaken', aldus van Gennip. 'Bovendien zijn de maatschappelijke kosten van het roken hoog. Zo'n 6 miljard euro per jaar.'

//


Noot voor de redactie,