Ingezonden persbericht


Persbericht

Helft consumenten staat open voor particulier opdrachtgeverschap

Van de consumenten wil 11% bij de aanschaf van de volgende woning gebruikmaken van particulier opdrachtgeverschap. Bijna vier op de tien wil dat 'misschien'. Consumenten zijn vooral enthousiast over de invloed die zij hebben op het ontwerp van de woning bij particulier opdrachtgeverschap. Dit blijkt uit onderzoek van WoonKennis voor het BouwKennis Marketingmagazine. In het magazine komen tevens huidige vooroordelen over particulier opdrachtgeverschap aan bod. Meest genoemde voordeel particulier opdrachtgeverschap: woningindeling naar eigen wens 12% (zeer) oneens met 'Particulier opdrachtgeverschap alleen voor hogere inkomens.' Consumenten die zich verdiepen in particulier opdrachtgeverschap vaker oneens met stelling Zoals gezegd staat de helft van de consumenten open voor particulier opdrachtgeverschap. Daarnaast is er een groep die er niet voor openstaat. 24% van de consumenten antwoordt 'nee' op de vraag 'Zou u bij de aanschaf van uw volgende huis gebruik willen maken van partic ulier opdrachtgeverschap?' Nog eens 26% kiest voor weet niet/geen mening.

Voordelen volgens consumenten Aan de consumenten die bij de aanschaf van hun volgende woning zeker of misschien gebruik willen maken van particulier opdrachtgeverschap is gevraagd naar de grootste voordelen van deze methode van bouwen. Hieruit blijkt dat consumenten vooral de controle over het eindresultaat als groot voordeel zien.

Het meest genoemde voordeel van particulier opdrachtgeverschap is namelijk dat de woning volledig naar eigen wens is in te delen. Zeven van de tien consumenten die zeker gebruik willen maken van particulier opdrachtgeverschap, kiest hiervoor. Onder consumenten die de stelling beantwoorden met `misschien' is dat 59%.

Toegesneden op woonwensen Op de tweede plaats staat dat het eindresultaat is toegesneden op de eigen woonwensen. Respectievelijk 76% en 56% van de consumenten die zeker of misschien gebruik wil maken van particulier opdrachtgeverschap noemt dit als voordeel.

Controle over het ontwerp en de gebruikte materialen worden vervolgens genoemd als voordelen van particulier opdrachtgeverschap. Potentiële particuliere ontwikkelaars zijn dus vooral gecharmeerd van de invloed die zij op het eindresultaat hebben.

Particulier opdrachtgeverschap en hogere inkomens Van alle consumenten is 12% het (zeer) oneens met de stelling 'Particulier opdrachtgeverschap is alleen mogelijk voor mensen met hogere inkomens.' Opvallend is dat van consumenten die interesse hebben in particulier opdrachtgeverschap maar liefst drie op de tien het (zeer) oneens is met deze stelling.

De geïnteresseerde consumenten hebben zich waarschijnlijk al verdiept in particulier opdrachtgeverschap. Hierdoor hebben zij vermoedelijk meer informatie gevonden om het vooroordeel rond de kosten van particulier opdrachtgeverschap te ontkrachten.

Particulier opdrachtgeverschap stimuleren Het ministerie van VROM wil particulier opdrachtgeverschap stimuleren zodat eenderde van de nieuwbouwwoningen met deze methode gebouwd wordt. Onder consumenten is er interesse, maar er leven ook de nodige vooroordelen over particulier opdrachtgeverschap.

Consumenten die zich verdiepen in particulier opdrachtgeverschap krijgen veel informatie te verwerken. Mensen die aan de slag willen met deze bouwmethode zullen veel belangrijke keuzes moeten maken. Voor partijen die zich met particulier opdrachtgeverschap bezighouden zijn voorlichting en begeleiding sleutelbegrippen.

Voorlichting en begeleiding Ook bij particulier opdrachtgeverschap geldt dat kennis een goede remedie is tegen vooroordelen. Dit blijkt uit de vraag over particulier opdrachtgeverschap en hogere inkomens. Voorlichting moet dus hoog staan op de prioriteitenlijst van betrokken partijen.

Daarnaast is begeleiding nodig om consumenten te helpen bij het maken van de vele keuzes die op hen afkomen. Ervoor zorgen dat consumenten goed geïnformeerd kiezen en hen ontzorgen zijn de uitdagingen voor betrokken bedrijven in de bouwkolom.

WoonKennis is een product van BouwKennis, uitgever van marktinformatie over de bouw-, installatie-, woon-, en vastgoedmarkt. De producten van WoonKennis ondersteunen managers bij het bepalen en invullen van het strategisch beleid.