Gemeente Zwartewaterland


Zwartewaterland gaat voor goede dienstverlening

Onderzoek Normenkader voor Bedrijven start in september

De kwaliteit van dienstverlening aan burgers en bedrijven staat hoog op de politieke agenda. Ook Zwartewaterland werkt aan het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening aan bedrijven. Daartoe voert BMC Advies/Management de komende maanden het onderzoek "Normenkader voor Bedrijven" uit in Zwartewaterland.

Het Normenkader voor bedrijven is een meetlat voor goede dienstverlening en is ontwikkeld in opdracht van het kabinet door de Regiegroep Regeldruk, de VNG, tien gemeenten, VNO-NCW en MKB-Nederland. "Zeker in het huidige economisch klimaat is het van belang te weten waar de gemeente staat met de kwaliteit van dienstverlening en waar we deze kunnen verbeteren,' geeft wethouder Dick Visserman aan "Aan de hand van tien meetbare indicatoren wordt de kwaliteit van dienstverlening inzichtelijk gemaakt. Vervolgens wordt op basis van de meetresultaten per norm een concreet verbeterplan opgesteld. Het Normenkader bevat zowel minimumnormen als plusnormen. Minimumnormen zijn de normen waaraan een gemeente minimaal zou moeten voldoen. Plusnormen geven de ambitie weer van excellente dienstverlening."

Tijdens het onderzoek wordt ook de mening van ondernemers gevraagd over de inhoudelijke kennis en deskundigheid, de kwaliteit van toezicht en de dienstverlening van de gemeente. Wethouder Visserman: "Ongeveer 90 ondernemers in onze gemeente worden benaderd om deel te nemen aan de enquete. De uitkomst is zeer waardevol omdat we op basis van die ervaringen de dienstverlening richting de ondernemers kunnen optimaliseren. "

De verwachting is dat de resultaten van dit onderzoek aan het eind van het jaar bekend zijn.