Ingezonden persbericht


EMBARGO TOT 17.00 UUR DONDERDAG 23 SEPTEMBER 2010

Persbericht

Oliver Kerkdijk ontvangt Louis Hartlooper Prijs
voor de Filmjournalistiek 2010

De jaarlijkse Louis Hartlooper Prijs voor de Filmjournalistiek is voor de zesde keer uitgereikt aan een persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de geschreven filmcultuur. De eervolle prijs van dit jaar is overhandigd aan Oliver Kerkdijk.

De prijsuitreiking vond op 23 september plaats tijdens het Nederlands Film Festival in het Louis Hartlooper Complex. De winnaar van vorig jaar, Dana Linssen, gaf hierbij een lezing over de filmjournalistiek.

Uit het juryrapport:
Onder de Nederlandse filmjournalisten is Oliver Kerkdijk een buitenbeentje. Momenteel schrijft hij voor de VPRO Gids, waar zijn besprekingen van doorgaans Europese arthousefilms opvallen door een eigenzinnig romantisch taalgebruik en een indrukwekkende kennis van de filmhistorie. Regelmatig voert Kerkdijk zijn lezers mee langs kronkelige zijpaden, die op het eerste gezicht nauwelijks ter zake lijken te doen, maar die bij nadere beschouwing perfect aansluiten bij sfeer, stijl en inhoud van de besproken film. Ronduit lyrisch kan Kerkdijk worden over die kleine Franse, Spaanse en Italiaanse filmpareltjes, die tegenwoordig maar al te zelden de Nederlandse zalen bereiken. Zijn artikelen zijn uit duizenden herkenbaar. Tezamen vormen ze een Ode aan de Cinema zoals we die in de filmjournalistiek maar zelden aantreffen.

Met deze prijs beogen de initiatiefnemers het schrijven over film in Nederland onder de aandacht te brengen. Een nationale filmcultuur is ondenkbaar zonder de (goede) filmjournalistiek. De filmcultuur is gebaat bij en kan niet bestaan zonder het geschreven woord, dat gedrenkt is in bevlogenheid, idealisme, research en historisch besef.

De prijs wordt uitgereikt aan een scribent die door middel van een of meerdere publicaties het afgelopen jaar een eminente bijdrage heeft geleverd aan het denken over cinema en aan de verdieping van de filmcultuur in ons taalgebied.

Naast een eervolle plek, middels een fotografische afbeelding in het Louis Hartlooper Complex, bestaat de prijs uit een bedrag van 1.000 euro, een penning met oorkonde en daarbij een Zwarte Spiegel. Dat deze Zwarte Spiegel eruitziet als een kleine schotelantenne is een knipoog van het toeval. Belangrijker dan de vorm is in dit geval de betekenis. Van oudsher, al in de klassieke Oudheid, wordt de zwarte spiegel gebruikt in de wereld van de magie, waar hij een hulpmiddel was bij "de kunst van het schouwen". De parallel met film is evident. Tot slot krijgt de winnaar de uitnodiging om bij gelegenheid van de eerstvolgende uitreiking van De Louis Hartlooper Prijs een voordracht te houden.

In het titelverhaal uit de bundel Music for Chameleons vertelt Truman Capote dat ook schilders als Gauguin, Van Gogh en Renoir een zwarte spiegel gebruikten. Men trok het veld in, keek dan net zo lang in de zwarte spiegel tot alle kleuren van het netvlies verdwenen waren en nam daardoor, als men zijn blik op de omgeving richtte, de kleuren weer als nieuw en in al hun hevigheid waar. De overweldigende indruk iets te zien alsof het met frisse blik voor het eerst aanschouwd wordt, is iets wat je elke filmliefhebber zou toewensen. Oliver Kerkdijk is zo'n liefhebber.

De prijs is eerder toegekend aan Joyce Roodnat (2005) voor de artikelenreeks Europese Filmklassieken in M, het maandelijkse magazine van NRC Handelsblad, aan Dirk Lauwaert (2006) voor zijn boek Dromen van een expeditie, aan Annemieke Hendriks (2007) voor haar boek De pioniers. Interviews met 14 wegbereiders van de Nederlandse cinema, André Waardenburg (2008) voor zijn enthousiasmerende artikelen in met name NRC Handelsblad en in Skrien en Dana Linssen gewaardeerd om de brede en beschouwende journalistieke context (filmjournaliste van het NRC Handelsblad en hoofdredacteur van De Filmkrant).

De winnaar is gekozen door de leden van het DDG (Dutch Director's Guild) op basis van een shortlist van vijf personen, voorgedragen door de leden van het Louis Hartlooper Genootschap.

....
Ingezonden persbericht